Agar diMudahkan Melunasi Hutang

“Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan rizki-Mu yang halal dari rizki-Mu yang haram dan cukupkanlah diriku dengan keutamaan-Mu dari selain-Mu.” (HR. At-Tirmidzi dalam Kitabud Da’awat, dari ‘Ali bin Abi Thalib z. Lihat Shahihul Jami’ no. 2622, karya Asy-Syaikh Al-Albani...

Kezaliman adalah Kegelapan pada Hari Kiamat

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah) Rasul yang mulia n pernah bersabda: “Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Ulama kita menerangkan dengan berpatokan pada hadits di atas bahwa kezaliman merupakan sebab kegelapan...

Safar dengan Keponakan yang Belum Baligh

Apakah dibolehkan seorang wanita bepergian dari satu negeri ke negeri lain untuk berobat dengan ditemani anak laki-laki dari saudara perempuannya (keponakan) sementara si anak belum mencapai usia baligh? Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abu Abdirrahman Muqbil bin Hadi...

Taubat dari Hasad dan Dengki

Saya ingin bertaubat kepada Allah I dari sifat hasad1, iri/dengki, dan saya telah berupaya sekuat tenaga untuk lepas dari sifat tersebut. Namun di banyak kesempatan, setan menghias-hiasi sifat tersebut kepada saya dengan jalan rasa cemburu. Jika saya cemburu kepada...

Aqiqah di Luar Daerah

Apakah hewan aqiqah boleh disembelih di luar daerah/kota tempat si anak dilahirkan, karena di tempat kelahirannya tidak didapatkan orang-orang fakir yang membutuhkan daging, sementara di tempat lain ada orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah? Ataukah tidak...

Ummu Ruman

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Abdirrahman) Dia beriman, berbaiat dan berhijrah. Dia berikan kebaikan untuk Allah dan Rasul-Nya dalam keislamannya, hingga dia beroleh janji, “Barangsiapa yang ingin melihat seorang bidadari, maka lihatlah wanita ini.” Ummu Ruman bintu...