Beberapa Pengingkaran Terhadap Eksistensi Dajjal

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Abdurrahman Mubarak) Hal-hal gaib dalam Islam senantiasa menjadi sasaran tembak orang-orang yang memuja akal atau yang menyimpan bara kedengkian untuk menghancurkan Islam. Termasuk dalam hal ini adalah eksistensi Dajjal. Maka,...

Ilmu dan Akhlak Pemiliknya

(Dinukil Ummu Ishaq Al-Atsariyyah dari kitab Al-‘Ilmu wa Akhlaqu Ahlihi, Asy-Syaikh Ibnu Baz t) Ilmu ibarat sebuah permata yang sangat bernilai dan tak terkira harganya. Dengan ilmu, Adam q dimuliakan di atas seluruh makhluk, hingga para malaikat diperintah untuk...

Bersumpah dalam Keadaan Marah

Tanya: ِApa hukumnya orang yang bersumpah dengan nama Allah l bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu hal dalam keadaan ia sedang marah, namun kemudian melakukannya?   Jawab: Al-Lajnah Ad-Da`imah Lil Buhuts Al-’Ilmiyyah wal Ifta` menjawab: “Apabila ia bersumpah...

Keluar Rumah Tanpa Sepengetahuan Suami

Tanya: Apakah dibolehkan bagi seorang wanita keluar ke pasar untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya dan kebutuhan putrinya tanpa sepengetahuan suaminya? Jawab: Samahatusy Syaikh Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Baz t menjawab: “Yang wajib bagi seorang wanita adalah ia tidak...

Doaku Sepanjang Hidupmu

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran) Doa orangtua untuk anaknya adalah salah satu doa yang paling didengar Allah l. Maka semestinya orangtua senantiasa mengalirkan doa kebaikan bagi anak-anaknya. Orangtua juga mesti meneguhkan kesabaran jika...

Hak Istri dalam Islam

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah) Banyak fakta tak terbantahkan bahwa hak-hak istri sering kali diabaikan oleh para suami.  Padahal jika kita runut, percikan konflik dalam rumah tangga berakar dari diabaikannya hak-hak istri/suami oleh pasangan...