Antara Penghargaan dan Hukuman

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran) Berhasil mendidik anak, tentu sangat diharapkan oleh orangtua, pengajar, ataupun setiap individu yang berkompeten dalam masalah pendidikan anak. Berbagai kiat ditempuh. Di antaranya dengan memberikan...

Pukulan Dalam Rangka Mendidik

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah) Memukul istri tak mesti harus diterjemahkan sebagai “kekerasan dalam rumah tangga”. Karena hal itu kadang justru diperlukan dalam rangka mendidik. Tentu saja di sini tetap diperhatikan batasannya agar tidak...

Mengingat Mati

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah) Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput, tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Karena...

BOLEHKAH BER-KB UNTUK KEPENTINGAN TARBIYAH ANAK?

Tanya: Apakah dibolehkan menggunakan obat pencegah kehamilan untuk mengatur/menjarangkan kehamilan dengan tujuan agar dapat mendidik anak yang masih kecil? Jawab: Fadhilatusy Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah menjawab, “Tidak boleh menggunakan obat...

Sebarkan Salam

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah) Abdullah bin ‘Amr ibnil ‘Ash c, salah seorang sahabat Rasulullah n memberitakan, “Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah n, ‘Perangai Islam yang manakah yang paling baik?’ Beliau n menjawab: تُطْعِمُ...

Umamah bintu Abil ‘Ash

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran) Bagaimana takkan bahagia merasakan kasih sayang seorang yang begitu mulia, menjadi panutan seluruh manusia. Kisah buaian sang kakek dalam shalat menyisakan faedah besar bagi kaum muslimin di seluruh dunia....