Al-Hakim

(ditulis oleh: Al-Ustadz Qomar, ZA)   Salah satu Asma’ul Husna adalah الْحَكِيمُ  (Al-Hakim). Artinya, Yang memiliki hikmah yang tinggi dalam penciptaan-Nya dan perintah-perintah-Nya, Yang memperbagus seluruh makhluk-Nya. Sebagaimana firman-Nya: “Dan siapakah...

Berita Tentang Hari Kiamat

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyah)   Datangnya hari kiamat adalah suatu kepastian. Hanya saja berita tentang hari kiamat ini terasa asing atau terlupakan bagi sebagian manusia yang hidup mereka tersibukkan dengan bermain-main, lalai,...

Lama Waktu Nifas

Tanya: Berapa lama wanita yang nifas meninggalkan shalat? Jawab: Samahatusy Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh t menjawab, “Wanita yang nifas memiliki beberapa keadaan: Pertama: Darah nifasnya berhenti sebelum sempurna 40 hari dan setelah itu sama sekali tidak...

Berilah Hadiah

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyah)   Saling memberi hadiah adalah hal yang mestinya dibiasakan. Namun demikian hal itu mesti diselaraskan dengan syariat. Tidak memberikan kepada lawan jenis jika tidak aman dari fitnah. Tidak pula memberikannya...

Ummu Kultsum Bintu “Uqbah

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran) Berislam di negeri Makkah dan berbai’at kepada Rasulullah n sebelum masa hijrah. Dia wanita Quraisy pertama yang hijrah setelah hijrahnya Rasulullah n ke Madinah. Ummu Kultsum bintu ‘Uqbah bin Abi Mu’aith bin...

Amanah

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran)   Meminjam sesuatu milik teman, kakak atau adik adalah suatu hal yang lumrah terjadi pada anak-anak. Mainan, baju, buku ataupun yang lainnya. Tetapi kadangkala ini menjadi biang keributan, gara-gara...