Majelis Dzikir

Dalam keseharian hidup dengan kesibukan dunia yang ada, kita banyak terlena dan lalai dari berzikir kepada Allah l serta mengingat negeri akhirat. Padahal mengingat Allah l dan negeri akhirat merupakan suatu kemestian demi hidupnya hati yang ada di dalam dada. Majelis...

Hukum Seputar Berhias

Marak di kalangan remaja putri kebiasaan memotong rambut hingga pundak dalam rangka berdandan. Demikian pula memakai sepatu bertumit sangat tinggi dan bermake-up. Lantas apa hukum dari perbuatan-perbuatan tersebut? Pertanyaan berikutnya, apa hukum memakai celak bagi...

Pakaian Wanita dihadapan Non Mahram

(ditulis oleh: Al-Ustadz Ummu Ishaq Al-Atsariyyah)   Dahulu kita pernah membicarakan tentang kewajiban berhijab bagi wanita di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, karena Allah l memerintahkan hal tersebut di dalam Al-Qur’an yang mulia. Di antaranya Dia Yang Maha...

‘Amrah Bintu Rawahah

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran)   Rasa cinta pada buah hati, terkadang mendorong seorang ibu ingin memberikan sesuatu yang terbaik baginya. Namun semuanya tak lepas dari bimbingan Rasul yang mulia. Begitu pulalah yang didapatkan oleh...

Liburan

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran)   Liburan. Ini biasa dihadapi bahkan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh anak-anak kita yang mengenyam pendidikan di suatu lembaga pendidikan, entah itu ma’had atau yang lainnya. Namun orangtua perlu...

Berdamai itu Lebih Baik

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al Atsariyyah)   Kebersamaan sepasang insan yang dijalin dengan pernikahan tak selamanya seia sekata. Di antara mereka terkadang ada ketidakcocokan yang dapat memicu pertikaian. Ada yang tidak bisa mencintai pasangannya...