Berlomba-lomba dalam Kebajikan

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyah) Kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini hanyalah sebagai tempat persinggahan sementara untuk menuju kehidupan yang hakiki, hidup yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Tentu setiap kita...

FATWA SEPUTAR AL-QUR’AN

Berikut ini kami bawakan beberapa pertanyaan terkait dengan Al-Qur’anul Karim yang dijawab oleh al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta’1 yang saat itu diketuai oleh Samahatul Walid asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz t dengan wakil asy-Syaikh...

Faktor Pendukung Pendidikan Anak (bagian ke 2)

Kita masih membicarakan faktor-faktor yang dapat membantu dan mendukung kita dalam mendidik anak. Hal yang memang layak untuk kita cermati dan kita ketahui, kemudian kita terapkan, diiringi dengan doa yang tak putus-putusnya. 15. Bersemangat memberikan teladan dalam...

Merasa Cukup

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyyah) Tak ada satu makhluk melata pun melainkan Allah l telah menanggung dan memberi rezekinya. Dia nyatakan hal ini dalam Tanzil-Nya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi...

KEWAJIBAN AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR

(ditulis oleh: Al-Ustadz Saifudin Zuhri, Lc.) Khutbah Pertama:   Segala puji bagi Allah l yang Mahaagung dan Mahaperkasa serta yang mengetahui seluruh perbuatan hamba-hamba-Nya. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan...

Bahan untuk Rambut Kepala

Apakah hinna’ (daun pacar) yang dilumurkan di kepala atau bahan lainnya yang biasa dilumurkan di kepala untuk mengempalkan rambut boleh diusap dalam wudhu atau harus dibersihkan? Jawab: Al-Imam Ibnu Utsaimin berfatwa dalam asy-Syarhul Mumti’ (1/196—197, cet. Muassasah...