Pelajaran dari Surat Al ‘Ashr

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Terkecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta nasihat-menasihati agar menaati kebenaran dan nasihat-menasihati agar menetapi kesabaran. (al-‘Ashr: 1—3) Terkait dengan surat...

TINGGAL BERSAMA MANTAN ISTRI

Jawab: Fadhilatusy Syaikh Shalih ibnu Fauzan al-Fauzan hafizhahullah menjawab, “Tidak boleh si wanita tinggal di rumah lelaki yang telah menceraikannya, dalam keadaan lelaki tersebut atau orang lain yang bukan mahramnya masuk ke rumah itu. Adapun jika ia dan...

PERCERAIAN DAN PEMUTUSAN SILATURAHIM

Saudara perempuan saya menikah dengan anak lelaki bibi saya (sepupu/misan). Suaminya peminum khamr. Jika mabuk, ia tidak ingat apa-apa (berbuat semaunya tanpa sadar). Suatu ketika, di saat mabuknya, ia mencekik istrinya (saudari saya) dan hampir-hampir membunuhnya...

Ummu Waraqah bintu Naufal

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Abdirrahman bintu Imran) Sebenarnya dia bernama Ummu Waraqah bintu Abdillah bin al-Harits bin ‘Uwaimir bin Naufal al-Anshariyah. Namun, dia lebih dikenal dengan nama Ummu Waraqah bintu Naufal x, nisbah kepada kakek buyutnya. Dia seorang...

Beberapa Kekeliruan Suami

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyyah) Dalam dua edisi yang lalu telah dibawakan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami dalam bergaul dengan istrinya. Kali ini, kami sedikit menambahkan apa yang tertinggal dari pembahasan yang lalu....