Bahaya Majalah Tidak Bermoral

(Sebuah Fatwa dari al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta) Di masa ini kaum muslimin ditimpa oleh ujian yang besar dan godaan syahwat mengepung mereka dari segala sisi, dalam keadaan banyak orang Islam jatuh ke dalamnya. Kemungkaran tampak di mana-mana....

Mahramkah Anak Pungut?

Secara tidak sengaja kami menemukan bayi perempuan yang baru saja dilahirkan (anak buangan). Kami mengasuh dan memelihara bayi tersebut. Sekarang usianya mencapai sekitar lima tahun. Akta kelahirannya memuat nama ayah dan ibu yang memungutnya. Anak itu sekarang...

TIDUR BERSAMA IBU

Apakah anak laki-laki yang telah baligh boleh tidur bersama ibunya atau saudara perempuannya? Jawab: Anak-anak laki-laki yang telah baligh atau telah mencapai usia sepuluh tahun, tidak boleh lagi tidur bersama ibu atau saudara perempuan mereka di kamar tidur atau di...

MELEPAS PAKAIAN LUAR, DI SELAIN RUMAH SUAMI

Disebutkan dalam hadits, adanya larangan bagi wanita melepas pakaiannya di selain rumah suaminya. Apa maksudnya? Apakah boleh ia melepas pakaiannya di rumah keluarganya atau kerabatnya? Jawab: Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Hakim,...

Aturan yang Ingin Dilanggar

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Ishaq al-Atsariyah) Allah l memerintah kita untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan nasab. Karena misi itu, Islam yang Dia l turunkan dan ridhai sebagai agama para hamba memberikan aturan yang paling adil terhadap wanita dan...

Habibah Bintu Sahl Al-Anshariyah

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran) Wanita yang beriman dan berbai’at kepada Rasulullah n bersama kaumnya di Madinah. Habibah bintu Sahl bin Tsa’labah bin al-Harits bin Zaid bin Tsa’labah bin Ghanm bin Malik bin an-Najjar al-Anshariyah x. Ibunya...