Menerima Hadiah dari Murid

Bolehkah seorang guru menerima hadiah dari murid-muridnya? Jika tidak boleh, bagaimana bila hadiah itu diberikan setelah selesai tahun ajaran dan setelah hasil belajar (rapor) diserahkan? Kalau tidak boleh juga, bagaimana dengan hadiah yang diberikan oleh murid...

Rambut Wanita

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyyah) Rambut yang tumbuh di kepala adalah salah satu nikmat Allahlyang diberikan kepada kita. Penampilan kita menjadi bagus, indah, dan cantik karenanya. Untuk seorang lelaki saja, rambut merupakan perhiasan, apatah lagi...

Menghadiahi Minyak Wangi

Bolehkah seorang wanita menghadiahkan sebotol minyak wangi kepada wanita lain, padahal wanita yang dihadiahi tersebut biasa keluar rumah dengan memakai minyak wangi? Apakah yang menghadiahi terkena dosa? Jawab: Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz t...

Sahlah bintu Suhail (Al-Qurasyiyah Al’Amiriyah)

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran) Islam merebak di negeri Makkah. Saat itu, Allah l membuka hati seorang wanita mulia untuk menerima agama ini. Dia, Sahlah bintu Suhail bin ‘Amr bin ‘Abdi Syams bin ‘Abdi Wudd bin Nashr bin Malik bin Hisl bin...

Menghafal Kitabullah

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Abdirrahman bintu Imran) Kalau orang tua berbicara tentang cita-cita anak, biasanya yang tergambar adalah kemuliaan anak di masa mendatang. Entah sebagai apa pun dia nanti. Namun, yang kita harapkan tentu bukanlah kemuliaan semu, tapi...

Harta Bersama

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyah) Mencari nafkah untuk menghidupi keluarga adalah tugas dan tanggung jawab suami. Inilah salah satu rahasia mengapa derajat lelaki di atas wanita, dengan dijadikannya lelaki sebagai pemimpin, pengayom, penanggung...