Mencintai Allah

Mencintai Allah

Al-Ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyah Hidup di dunia hanyalah untuk beribadah menghamba kepada Sang Khaliq, untuk itulah kita diciptakan. “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (adz-Dzariyat: 56) Dia Yang Mahasuci diibadahi dengan...
Perhiasan yang Sempurna

Perhiasan yang Sempurna

Al-Ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyah Sudah menjadi tabiat wanita senang berperhiasan sebagaimana halnya ini dinyatakan dalam al-Qur’an. Namun, tahukah Anda, hampir-hampir tidak ada wanita yang tahu bentuk perhiasan yang paling sempurna, selain orang yang dirahmati oleh...
Pentingnya Pendidikan Anak

Pentingnya Pendidikan Anak

Di antara hak seorang anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua adalah mendapatkan pengajaran akhlak mulia dan diperingatkan dari akhlak yang buruk. Hal ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam yang suci. Allah...
Hukum Menggugurkan Kandungan

Hukum Menggugurkan Kandungan

Al-Ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyah   Anak termasuk anugerah terindah yang dkaruniakan oleh al-Wahhab[1] dalam kehidupan sepasang suami istri. Tidak terbayang ada suatu pernikahan syar’i yang dilangsungkan sepasang insan yang tidak mengharapkan lahirnya anak di tengah...
Dana Sedekah Tidak Jadi Dipakai

Dana Sedekah Tidak Jadi Dipakai

DIBERI DANA UNTUK BEROBAT, TIDAK JADI DIGUNAKAN   Seseorang mengurusi orang sakit yang harus berobat ke luar negeri. Dia diberi dana 9.000 real untuk transportasi, biaya berobat, dan ongkos bagi pendampingnya. Akan tetapi, si sakit sudah meninggal sebelum sempat pergi...