Pintu Itu Dipecah : Al-Faruq ‘Umar bin al-Khaththab (20)

Tidak ada lagi Kisra di Persia. Tidak ada lagi istana putih yang megah berdiri angkuh. Tidak ada lagi Rustum, tidak ada lagi Yazdajird. Berhala api di kuil-kuil pemujaan padam. Masjid-masjid mulai didirikan, lalu berkumandanglah azan di seluruh negeri Persia itu.

Akan tetapi, lelatu api dendam itu ternyata tidak padam, bahkan tak pernah padam.

Sampai hari ini, sampai detik ini. Di balik hati gelap seorang budak api, budak yang seharusnya menjadi mulia karena dipelihara oleh orang-orang yang terhormat, agar menjadi orang yang mulia karena mendengar Kalam Ilahi setiap waktu. Namun, dia lebih memilih kehinaan dalam dendam kesumat keruntuhan bangsanya.

 

Pintu Itu Dipecah

Suatu ketika, Amirul Mukminin berbincang-bincang dengan sahabat-sahabatnya, dia bertanya, “Siapa di antara kamu yang hafal sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ketika beliau menyebut-nyebut berbagai fitnah, sebagaimana yang beliau ucapkan?”

“Aku. Aku hapal sebagaimana yang diucapkan oleh beliau,” kata Hudzaifah radhiallahu ‘anhu.

“Ayo, sebutkan. Sungguh, kamu benar-benar berani,” kata ‘Umar.

“Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

        فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّ ةَالُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ .

‘Fitnah (ujian yang menimpa) seseorang dalam urusan keluarga, harta, jiwa, anak dan tetangganya, dihapus oleh puasa, shalat, sedekah, dan amar ma’ruf nahi munkar’.”

‘Umar berkata, “Bukan ini yang aku inginkan, melainkan tentang fitnah yang melanda seperti gelombang lautan.”

“Ada urusan apa antara Anda dan fitnah itu, wahai Amirul Mukminin? Sungguh, antara Anda dan fitnah itu ada pintu yang terkunci.”

‘Umar bertanya, “Apakah pintu itu dipecah atau dibuka?”

Hudzaifah berkata, “Tidak (dibuka), tetapi dipecah.”

‘Umar berkata, “Itu lebih pantas untuk tidak akan terkunci lagi selamanya.”

Rawi berkata, “Kami bertanya kepada Hudzaifah, ‘Apakah ‘Umar tahu perihal pintu itu?’.”

“Ya, sebagaimana dia tahu bahwa setelah siang adalah malam. Sungguh, aku pernah menyampaikan satu hadis kepadanya yang bukan aghalith (yang tidak pasti dan jelas -ed).”

Akan tetapi, kami segan menanyakan kepadanya (kepada Hudzaifah) siapa pintu itu. Kami kemudian menyuruh Masruq untuk bertanya kepadanya,

“Siapakah pintu itu?”

Hudzaifah berkata, “(Pintu itu) adalah ‘Umar.”[1]

Pintu itu adalah ‘Umar radhiallahu ‘anhu.

Pintu itu pecah berantakan.

Namun, dia jatuh bagai mutiara yang pecah berserakan. Setelah itu, badai fitnah mulai melanda kaum muslimin persis seperti gelombang lautan yang susul-menyusul. Satu demi satu korban berjatuhan. Ada yang gugur sebagai syahid, karena tetap tegar di atas alhaq; ada yang terbenam dalam kehinaan kesesatan bahkan kekufuran.

 

Dendam Budak Majusi

Kebencian orang-orang Iran (Persia) tidak hanya tertuju kepada bangsa Arab, tetapi juga kepada Islam. Sebab, dengan Islamlah, Allah ‘azza wa jalla mengangkat harkat martabat bangsa Arab—juga manusia seluruhnya—sebagai hamba Allah ‘azza wa jalla yang utuh. Islamlah yang melepaskan mereka dari belenggu perbudakan antarsesama menuju penghambaan hanya kepada Rabb semesta alam.

Islam pula yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang lurus, mengakui dan mencintai kebenaran serta cenderung kepadanya.

Ibnu Abi Syaibah menukil riwayat dari ‘Abdullah bin al-Harits al-Khuza’i yang mengatakan, “Aku mendengar ‘Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu berkata dalam khutbahnya, ‘Sungguh, aku melihat dalam mimpi, seekor ayam jantan mematukku, dan aku melihat orang-orang menyingkirkannya dariku’.”

Seperti itu juga diceritakan oleh al-Imam Ahmad, dari Juwairiyah bin Qudamah yang datang ke Madinah pada tahun terbunuhnya ‘Umar radhiallahu ‘anhu.

Dalam riwayat lain, beliau radhiallahu ‘anhu menceritakan mimpinya kepada istrinya, Asma’ bintu ‘Umais bahwa dia dipatuk oleh seekor ayam merah. Asma menafsirkan mimpi itu bahwa beliau akan dibunuh oleh seseorang dari kalangan ajam (non-Arab).

Beberapa hari setelah itu, beliaupun ditikam oleh budak al-Mughirah bin Syu’bah, Abu Lu’lu’ah al-Majusi.

Di antara peraturan yang dibuat oleh ‘Umar adalah melarang budak kaum muslimin—yang masih kafir—yang telah dewasa, memasuki Madinah.

Al-Mughirah bin Syu’bah yang berada di Kufah menyurati ‘Umar agar mengizinkan budaknya Abu Lu’luah ini memasuki Madinah. Dia adalah seorang pandai besi yang ahli, mampu membuat peralatan dari besi yang diperlukan manusia.

Budak itu datang ke Madinah dan mengadukan al-Mughirah yang mengambil pajaknya setiap hari empat dirham.

Abu Lu’lu’ah menemui ‘Umar radhiallahu ‘anhu dan berkata, “Wahai Amirul Mukminin, al-Mughirah menaikkan pajakku, bicaralah kepadanya agar menurunkannya.”

‘Umar berkata, “Bertakwalah kamu kepada Allah, berbuat baiklah kepada majikanmu. Bekerjalah, bekerjalah!”

“Aku dengar, kamu pandai membuat penggilingan yang digerakkan oleh angin? Buatkan untukku.”

“Ya, akan kubuatkan untukmu agar jadi buah bibir orang-orang yang di kota.”

Abu Rafi’, salah satu sumber yang mengisahkan kejadian itu berkata, “Sebetulnya, ‘Umar berniat menemui al-Mughirah dan memintanya meringankan beban budak itu.”

Namun, budak itu marah mendengar perkataan ‘Umar, diapun berkata, “Keadilanmu hanya berlaku untuk orang lain, tidak buatku.”

Budak itu membuat sebilah belati bermata dua, lalu melumurinya dengan racun. Kemudian dia menunjukkannya kepada Hurmuzan dan berkata, “Bagaimana menurutmu belati ini?”

Hurmuzan berkata, “Menurutku, tidak ada yang terkena belati ini kecuali pasti mati.”

Kemudian dia menunggu waktu lengahnya ‘Umar.

Rabu, empat hari menjelang akhir bulan Dzulhijjah 23 H, saat shalat subuh sudah mulai diiqamatkan. ‘Amr bin Maimun, salah seorang saksi mata menceritakan kejadian tragis itu.

“Aku berada di saf kedua. Tidak ada yang menghalangiku dari saf pertama selain rasa segan karena wibawa ‘Umar.”

Amirul Mukminin melangkah maju untuk memimpin shalat. Beliaupun mulai merapikan barisan kaum muslimin.

Belum sempat bertakbir, dari kegelapan subuh hari itu, sosok tubuh dengan cepat menyelinap, langsung menuju ke arah sang imam, tiba-tiba….

“Aku diterkam serigala!!” Terdengar teriakan sang imam.

Beberapa orang sahabat di barisan depan berusaha menangkap bayangan yang menyelinap hendak lari itu. Sebagian lagi mengangkat tubuh sang imam yang sudah berlumur darah dan membawanya ke sudut masjid.

Sosok bayangan tadi mengayunkan belatinya yang ternyata bermata dua ke kiri dan ke kanan. Lima atau enam orang bahkan lebih, segera meregang nyawa terkena sabetan dan tusukan belati itu yang ternyata beracun.

Tiba-tiba, salah seorang jamaah melemparkan sehelai kain menutupi pembunuh itu. Orang itu kaget dan panik. Akal pendeknya melihat tidak ada lagi jalan untuk menyelamatkan diri, dia yakin pasti terbunuh. Dengan cepat dia menikamkan belati ke tubuhnya, maka diapun tewas seketika.

Siapa orang ini?

Ternyata dia adalah budak al-Mughirah bin Syu’bah, Abu Lu’lu’ah al-Majusi.

‘Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu masih sempat mengingatkan agar shalat segera dilaksanakan, maka ‘Abdur Rahman bin ‘Auf segera maju mengimami kaum muslimin.

Shalat subuh itu dikerjakan dengan cepat. ‘Abdur Rahman bin ‘Auf hanya membaca dua surat pendek dalam dua rakaat tersebut.

Usai shalat, kaum muslimin menjenguk ‘Umar yang sudah dibawa ke rumahnya. Ada yang menanyakan kabarnya, ada pula yang mendoakan kebaikan baginya.

Beliau meminta diberi perasan air kurma, lalu meminumnya. Ternyata air kurma itu keluar bersama darah. Setelah itu, beliau minta segelas susu, ternyata susu itu keluar dari luka yang menganga bersama darah.

Melihat hal itu, ‘Umar yakin tidak mungkin lolos dari kematian. Kemudian beliau bertanya kepada orang-orang yang di sekelilingnya, “Siapa yang (mau) membunuhku?”

“Budak al-Mughirah bin Syu’bah,” kata mereka.

“Semoga Allah ‘azza wa jalla membinasakannya. Aku pernah menyuruhnya kepada yang baik. Segala puji bagi Allah yang tidak menyebabkan kematianku di tangan seseorang yang mengaku muslim.”

Satu per satu sahabat menyebut-nyebut kebaikan beliau, tetapi ‘Umar justru mengatakan, “Demi Yang jiwa ‘Umar di Tangan-Nya. Aku sangat senang seandainya bagianku di akhirat hanya pas-pasan, tidak untung dan tidak rugi.”

Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma yang ada di dekat kepala beliau berkata, “Wahai Amirul Mukminin. Demi Allah, Anda tidak kembali dalam keadaan hanya membawa apa yang dapat digenggam kedua tanganmu.

Anda sudah menyertai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan sebaik-baik persahabatan. Anda selalu melaksanakan perintahnya dan menjadi sebaik-baik pembantu sampai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat dalam keadaan beliau meridhaimu.

“Kemudian Anda mendampingi Abu Bakr yang diangkat sebagai khalifah dan melaksanakan perintahnya serta menjadi sebaik-baik pembantu baginya sampai beliau wafat, radhiallahu ‘anhu. Kemudian Anda diangkat sebagai wali dan memimpin dengan sebaik-baiknya.”

‘Umar diam mendengarkan, lalu memintanya mengulangi kata-kata tersebut dan berkata, “Demi Allah, seandainya aku mempunyai emas sepenuh bumi ini, pasti aku tebus diriku agar lepas dari kengerian hari kiamat.”

Seperti itu juga yang dikatakan ‘Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu, “Selamat dengan syahid yang akan kau terima. Aku sering mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, ‘Aku datang dengan Abu Bakr dan ‘Umar. Aku keluar dengan Abu Bakr dan ‘Umar. Aku keluar dengan Abu Bakr dan ‘Umar, dan aku pergi dengan Abu Bakr dan ‘Umar,’ aku memohon kepada Allah agar Dia mengumpulkan engkau bersama kedua sahabatmu itu.”

‘Umar menangis dan berkata, “Duhai kiranya aku selamat, tanpa pahala dan dosa.”

Tiba-tiba, terdengar suara Shuhaib berseru sambil mendekati pembaringan ‘Umar, “Ooh, saudaraku, saudaraku.”

“Tenanglah, wahai Shuhaib, tenanglah. Apakah kamu lupa bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menyebutkan bahwa mayit akan disiksa karena diratapi?”

Beliau pun memanggil putranya, ‘Abdullah, dan menyuruhnya menghitung utangnya lalu melunasi utang-utang tersebut. Ternyata semuanya berjumlah 86 ribu (dirham). Penguasa sepertiga belahan dunia ini ternyata menyimpan utang sekian banyak, padahal kunci kekayaan negara ada di tangannya.

Setelah itu, beliau memerintahkannya agar menemui Ibunda ‘Aisyah untuk memintakan izin agar dapat dikuburkan bersama kedua sahabatnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Abu Bakr radhiallahu ‘anhu.

Ternyata Ibunda ‘Aisyah radhiallahu ‘anha mengizinkan dan lebih mendahulukan beliau, padahal Ibunda ‘Aisyah justru ingin dikuburkan di dekat kubur suami dan ayahnya. Semoga Allah ‘azza wa jalla meridhai beliau.

Namun, ‘Umar justru berkata, “Kalau aku mati, bawalah jenazahku menemui beliau lalu katakanlah, ‘Umar meminta izin,’ kalau diizinkan, bawalah masuk. Kalau beliau tidak mengizinkan, kuburkanlah aku di kuburan kaum muslimin.”

‘Utsman bin ‘Affan radhiallahu ‘anhu berkata, “Saya yang paling akhir menyertai ‘Umar. Saya masuk menemuinya, dan saya lihat kepalanya di atas paha putranya, ‘Abdullah. ‘Umar berkata kepada putranya, ‘Letakkan pipiku di tanah’.”

“Pahaku dan tanah sama saja,” kata ‘Abdullah.

“Letakkanlah pipiku di tanah, kecewa ibumu,” kata ‘Umar.

Kemudian saya (‘Utsman) berkata, “Aku mendengarnya berkata, ‘Celakalah aku dan ibuku kalau Engkau (Ya Allah) tidak mengampuni dosa-dosaku,’ sampai beliau wafat.”

Inilah ‘Umar, tidak ada seorang wanita pun sanggup melahirkan seorang anak seperti ‘Umar. Mereka, khususnya yang bersama ‘Umar dari orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah ‘azza wa jalla melalui lisan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, meraih kedudukan yang agung ini tidak lain adalah karena agama yang mulia ini.

Tidak ada kemuliaan tanpa Islam. Akan tetapi, seberapa banyak orang yang mengerti akan hal ini?

Oleh karena itu, siapa yang bersemangat ingin berjaya dan mulia, ambillah dari mana mereka mengambil. Berpeganglah dengan sekuat-kuatnya kepada apa yang menjadi pegangan mereka dalam hidup.

Surga yang diinginkan oleh setiap jiwa yang berakal sehat adalah ciptaan Allah ‘azza wa jalla dan disediakannya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah ‘azza wa jalla dan Rasul-Nya. Jalan menuju surga itu telah pula dibentangkan oleh Allah ‘azza wa jalla.

Tidak hanya itu, bagaimana cara menempuh jalan tersebut juga telah diterangkan oleh Allah ‘azza wa jalla, disertai pula contoh konkret berupa orang-orang yang pernah melintasi jalan tersebut. Salah satunya adalah ‘Umar, radhiallahu ‘anhu.

Merekalah contoh nyata yang telahmeraih keridhaan dan kemuliaan yang disediakan oleh Allah ‘azza wa jalla. Mereka bukan orang-orang yang maksum dari dosa dan kesalahan. Namun, juga bukan orang-orang yang membiarkan dirinya selamanya terkotori oleh dosa dan kesalahan. Perjuangan dan upaya mereka meraih keridhaan dari Allah ‘azza wa jalla diakui dan diterima oleh Allah ‘azza wa jalla, hingga mereka menjadi teladan untuk orang-orang yang datang setelah mereka.

Bahkan Allah ‘azza wa jalla menegaskan dalam firman-Nya,

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥

        “Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (an-Nisa’: 115)

Sebelum wafat, ‘Umar menunjuk enam orang sahabat besar yang termasuk orang-orang yang dipastikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam akan masuk surga, agar membahas siapa yang akan menjadi khalifah menggantikan ‘Umar.

(insya Allah bersambung)

Ditulis oleh al-Ustadz Abu Muhammad Harits

[1] HR. al-Bukhari (6567) dan Muslim (5150).

al-Faruq ‘Umar bin al-Khaththab (19) : Perang Jalula

Peristiwa ini terjadi setelah perang Qadisiyah dan jatuhnya Madain. Kisra Yazdajird melarikan diri dari Madain menuju Hulwan. Selama dalam pelarian menuju Hulwan, dia melakukan konsolidasi dengan tentara dan pengikutnya yang ada di setiap wilayah yang dilewatinya. Akhirnya, terbentuklah satu pasukan besar, maka dia pun menunjuk Mihran sebagai panglima pasukan besar ini. Kisra terus melanjutkan perjalanannya menuju Hulwan setelah meninggalkan banyak harta untuk membiayai pasukan itu.

Pasukan besar itu bermarkas di Jalula. Mereka mulai menggali parit besar di sekeliling mereka sebagai pertahanan dan berdiam di tempat itu dengan bekal dan peralatan yang sangat memadai.

Sa’d segera memberi kabar kepada Amirul Mukminin, maka ‘Umar memberikan jawaban agar Sa’d tetap di Madain dan menunjuk Hasyim bin Utbah bin Abi Waqqash sebagai pimpinan pasukan menuju Jalula.

Sa’d segera menjalankan perintah tersebut dan mengutus keponakannya (Hasyim) membawa pasukan dalam jumlah yang besar (sekitar 12.000 personil) yang terdiri dari para sahabat senior, dari kalangan Muhajirin dan Anshar, serta para pemuka bangsa Arab lainnya.

Bagian depan pasukan muslimin itu dipimpin oleh Qa’qa’ bin ‘Amr, sayap kanan dipimpin oleh Sa’d bin Malik, sayap kiri oleh ‘Umar bin Malik dan bagian belakang di pimpin oleh ‘Amr bin Murrah al-Juhani.[1]

Pasukan muslimin segera bergerak dan tiba di Jalula. Di sana mereka mendapati pasukan Majusi telah membuat pertahanan dengan parit yang mereka buat. Pasukan Hasyim mulai mengepung mereka.

Pasukan musuh sering keluar dari negeri mereka untuk berperang setiap saat. Mereka menyerang kaum muslimin dengan sehebat-hebatnya, dan belum pernah terjadi serbuan sehebat itu.

Kisra terus-menerus mengirimkan bala bantuan kepada pasukannya. Demikian pula Sa’d yang berada di Madain, selalu mengirimkan bantuan kepada pasukan muslimin yang dipimpin anak saudaranya.

Suasana perang mulai memanas, api peperangan mulai berkobar. Hasyim berkali-kali berorasi di hadapan pasukan muslimin untuk memotivasi mereka agar senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta’ala.[2]

Bangsa Persia mengikat perjanjian dan kesepakatan dengan sekutu-sekutunya. Mereka bersumpah demi api—tuhan mereka—tidak akan lari dari pertempuran hingga seluruh bangsa Arab dapat dibasmi.

Pecahlah pertempuran dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga anak panah kedua belah pihak mulai habis dan berganti dengan tombak-tombak yang juga habis beterbangan dari kedua pasukan. Akhirnya mereka mulai saling menyerang dengan pedang.

Waktu Zuhur telah tiba dan kaum muslimin hanya mampu melaksanakan shalat dengan isyarat. Di pihak lawan, sekelompok tentara Majusi meninggalkan gelanggang, lalu posisi mereka digantikan oleh kelompok lainnya.

Qa’qa’ berdiri di hadapan kaum muslimin dan berkata, “Apakah kalian takut dengan apa yang kalian lihat, wahai kaum muslimin?”

“Ya. Sebab, kita dalam posisi bertahan dan mereka menyerang.”

Kata Qa’qa’, “Mari kita gempur mereka secara serentak, hingga Allah subhanahu wa ta’ala memutuskan perkara antara kita dan mereka.”

Kaum muslimin mulai bersiap menyerang secara serempak. Qa’qa’ sendiri membawa beberapa pasukan berkuda yang dikendarai oleh para pahlawan perang hingga mereka sampai di pintu parit.

Perlahan, malam mulai merayap. Ketika hari mulai gelap, beberapa pasukan berkuda kaum muslimin mendekati kubu pertahanan musuh dengan diam-diam. Di antara para kesatria penunggang kuda tersebut adalah para jagoan, seperti Thulaihah al-Asadi, ‘Amru bin Ma’di Karib, Qais bin Maksyuh, dan Hijr bin Adi.

Pasukan Majusi sendiri dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali apa yang dilakukan pasukan Qa’qa’ dalam kegelapan. Mereka tidak menyadari semua itu hingga terdengar teriakan, “Di mana kamu, wahai kaum muslimin? Ini, pemimpin kalian sudah di depan pintu parit musuh.”[3]

Ketika orang-orang Majusi mendengar teriakan itu, mereka segera melarikan diri. Kaum muslimin langsung menyerbu bergabung dengan Qa’qa’ bin ‘Amru yang ternyata sudah menguasai pintu parit.

Tentara Persia berlari kocar-kacir dikejar kaum muslimin dari segala penjuru dan dihadang ke mana pun mereka lari. Tidak kurang dari 100.000 prajurit Persia tewas bersimbah darah di tangan kaum muslimin. Permukaan bumi dipenuhi mayatmayat yang bergelimpangan. Itulah sebabnya peperangan ini dinamakan dengan Perang Jalula (yang bergelimpangan).

Hasyim bin ‘Utbah mengirim Qa’qa’ mengejar mereka yang lari menyusul Kisra sampai bertemu dengan panglima Mihran. Qa’qa’ berhasil membunuh Mihran, tetapi Fairuzan berhasil menyelamatkan diri.

Kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah berupa harta, senjata, emas dan perak yang jumlahnya hampir sama dengan harta yang mereka dapati di Madain.

Ghanimah yang diperoleh segera dibagi dan dikirim oleh Hasyim kepada pamannya, Sa’d. Kemudian Sa’d mengeluarkan seperlimanya untuk dikirimkan ke Amirul Mukminin di Madinah. Yang menjadi pengawal ghanimah itu adalah Ziyad bin Abi Sufyan, Qudha’i bin ‘Amr, dan Abu Muqarrin al-Aswad.

Sesampainya di Madinah, ‘Umar bertanya kepada Ziyad tentang kemenangan yang mereka peroleh. Ziyad menceritakannya dengan ungkapan yang menakjubkan, karena dia seorang yang fasih dalam menjelaskan. Mendengar cara Ziyad menceritakan, ‘Umar ingin agar cerita heroik ini diketahui oleh seluruh kaum muslimin.

Kata ‘Umar kepada Ziyad, “Apakah kamu mampu berpidato kepada kaum muslimin menceritakan kemenangan ini?”

“Siap, wahai Amirul Mukminin. Tidak ada yang lebih saya segani di dunia ini selain Anda, maka bagaimana mungkin saya tidak mampu untuk berbicara kepada orang lain?”

Lalu dia pun menceritakannya kepada kaum muslimin dengan bahasa yang indah dan memukau. Dia menceritakan bagaimana mereka berperang, berapa yang terbunuh, dan berapa rampasan perang yang mereka peroleh.

Kata ‘Umar, “Sungguh, dia ini betul-betul orator ulung.”

Kata Ziyad, “Pasukan kami membuktikan ucapan kami dengan tindakan.”

Setelah itu, ‘Umar bersumpah tidak akan membiarkan harta itu tersimpan hingga dibagi-bagikan kepada yang berhak. Harta itu diletakkan di masjid, dijaga oleh ‘Abdullah bin Arqam radhiallahu ‘anhu dan ‘Abdur Rahman bin ‘Auf radhiallahu ‘anhu.

Usai shalat Subuh, setelah matahari terbit, ‘Umar memerintahkan agar penutup harta itu dibuka. Begitu melihat tumpukan emas, perak, dan permata yang berkilau itu, berlinanglah air mata ‘Umar, beliau menangis.

“Apa yang membuatmu menangis, wahai Amirul Mukminin?” tanya Abdur Rahman bin ‘Auf, “Demi Allah, ini adalah waktunya bersyukur.”

“Demi Allah, bukan itu yang membuatku menangis. Demi Allah, tidaklah Allah subhanahu wa ta’ala memberikan ini kepada suatu kaum kecuali mereka pasti akan saling iri, benci; dan tidaklah mereka saling mendengki kecuali tentu akan ditimpakan kejelekan di antara mereka.”

 

Jatuhnya Hulwan

Fairuzan yang berhasil melarikan diri tiba di tempat Kisra dan segera memberitahu Kisra tentang kekalahan mereka di Jalula dengan terbunuhnya 100.000 tentara Persia itu serta tewasnya Mihran.

Mendengar berita buruk ini Kisra segera melarikan diri dari Hulwan menuju Rai (Teheran sekarang) dan dia menunjuk seorang amir yang bernama Khasrusynum agar bertahan di Hulwan.

Qa’qa’ maju menyerbu mereka. Khasrusynum menantang Qa’qa’ untuk bertempur di suatu tempat yang berada di luar Hulwan. Qa’qa’ menyambut tantangan itu dan pecahlah pertempuran sengit dan berakhir dengan kemenangan kaum muslimin.

Khasrusynum dan pasukannya kalah, dia sendiri melarikan diri.

Qa’qa’ terus menuju Hulwan dan berhasil merebutnya. Di dalam benteng, mereka mendapatkan harta rampasan perang dan para tawanan. Mereka menguasai tempat itu sambil memungut jizyah dari penduduk yang tinggal di sekitarnya setelah diajak masuk Islam tetapi menolak.

Qa’qa’ menetap di Hulwan sampai Sa’d pindah dari Madain ke Kufah.[4]

 

Kisah Hurmuzan

Menurut sebagian ahli sejarah, Hurmuzan termasuk di antara tentara Persia yang melarikan diri dalam peperangan Qadisiyah.

Abu Musa yang berada di Bashrah mulai berangkat, demikian pula ‘Utbah bin Ghazawan yang ketika itu di Kufah. Keduanya bersiap hendak memerangi Hurmuzan.

Allah subhanahu wa ta’ala memberi kemenangan kepada keduanya. Mereka mengambil kembali daerah yang dikuasainya, antara Eufrat dan Tigris. Kaum muslimin memperoleh banyak rampasan perang dan tawanan.

Hurmuzan berpura-pura berdamai dengan mereka untuk menyelamatkan daerah-daerah lainnya. Akan tetapi, Hurmuzan melanggar perjanjian dan meminta bantuan kepada sebagian orang Kurdi.

Kaum muslimin berhasil mengalahkannya, hingga dia melarikan diri ke Tustar. Ketika negeri itu berhasil ditaklukkan, segera Hurmuzan melarikan diri ke benteng.

Para jagoan Islam, di antaranya adalah Ka’b bin Tsaur, al-Bara’, saudara Anas bin Malik, dan Majza-ah bin Tsaur, terus memburunya dan mengepungnya di satu tempat di benteng itu.

Hurmuzan tidak mempunyai pilihan lain, jika bukan dia yang mati, merekalah yang mati.

Setelah berhasil membunuh al-Bara’ dan Majza-ah, Hurmuzan berkata kepada mereka, “Sungguh, di dalam tempat busurku ada seratus anak panah. Tidak satu pun dari kalian yang mendekat kepadaku pasti akan kubinasakan dengan anak panahku. Setiap panahku akan menghabisi nyawa tiap orang dari kalian. Apa gunanya kalian menawanku setelah kubinasakan seratus orang dari kalian?”

“Lalu, apa maumu?”

“Kalian harus menjamin keamananku setelah aku menyerahkan kedua tanganku untuk kalian ikat lalu kamu menyerahkanku kepada ‘Umar bin al-Khaththab agar menjatuhkan hukuman untukku sesuai dengan yang dia inginkan.”

Mereka menerimanya, maka Hurmuzan segera melempar busur dan anak panahnya. Tangannya segera diikat sekuatnya untuk dikirim kepada ‘Umar radhiallahu ‘anhu.

Akhirnya kaum muslimin berhasil menguasai semua yang ada di negeri tersebut berupa harta dan hasil buminya. Setelah disisihkan 4/5 bagiannya, maka setiap penunggang kuda menerima 3.000 dirham dan pasukan pejalan kaki 1.000 dirham.

Setelah itu, Abu Saburah segera mengirim seperlima dari harta rampasan berikut Hurmuzan yang sudah terikat. Abu Saburah mengutus pula sekelompok utusan yang di dalamnya ada Anas bin Malik dan Ahnaf bin Qais.

Menjelang tiba di kota Madinah, mereka memakaikan Hurmuzan baju kebesarannya yang terbuat dari sutra yang telah dipenuhi dengan perhiasan emas, permata, dan mutiara. Setelah itu barulah mereka masuk ke kota Madinah bersama Hurmuzan dengan pakaian lengkapnya dan langsung mencari rumah Amirul Mukminin. Rombongan itu bertanya di mana Amirul Mukminin berada.

Orang-orang yang ditanya memberitahukan bahwa beliau tadi pergi ke masjid, menerima utusan dari Kufah. Akan tetapi, mereka tidak menjumpai ‘Umar. Mereka kembali keluar dan bertanya kepada beberapa remaja yang sedang bermain di halaman masjid.

“Beliau sedang tidur dengan beralas jubahnya yang bertopi (burnus) di masjid,” kata mereka.

Mereka segera kembali ke masjid dan melihatnya dalam keadaan tertidur dengan alas jubahnya itu. Tidak ada orang lain di masjid selain beliau, sementara tongkatnya tergantung di tangannya.

Hurmuzan bertanya, “Mana ‘Umar?”

Kata mereka, “Inilah dia.”

Mereka berbicara dengan suara lirih agar tidak membangunkannya.

Tetapi Hurmuzan bertanya lagi, “Mana pengawal pribadinya?”

“Dia tidak mempunyai pengawal pribadi ataupun penjaga.”

Hurmuzan berkata, “Seharusnya dia seorang nabi.”

“Bukan, tetapi dia menjalankan tugas para nabi.”

Orang-orang bertambah banyak yang datang, ‘Umar pun bangun mendengar keramaian itu dan langsung duduk.

‘Umar mengamati Hurmuzan dan bertanya, “Inikah Hurmuzan?”

“Ya,” kata mereka.

‘Umar memerhatikan Hurmuzan dan pakaian yang dikenakannya lalu berkata, “Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta’ala dari api neraka dan aku memohon pertolongan-Nya.”

Kemudian ‘Umar melanjutkan, “Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta’ala yang telah menghinakan orang-orang seperti ini dan para pengikutnya dengan Islam. Wahai kaum muslimin, berpegangteguhlah kamu dengan agama ini, ikutilah petunjuk Nabi kalian dan janganlah dunia ini membuat kalian jadi sombong dan congkak, karena sesungguhnya dunia ini pasti lenyap.”

Salah satu utusan tersebut berkata, “Ini adalah Raja Ahwaz, berbicaralah dengannya!”

“Tidak, sampai semua perhiasan yang dipakainya itu disingkirkan darinya.”

Mereka pun segera mereka menggantinya dengan pakaian biasa.

Setelah itu ‘Umar berkata, “Hai Hurmuzan, kamu lihat bagaimana hasil pengkhianatanmu dan ketetapan Allah?”

Kata Hurmuzan, “Hai ‘Umar, kami dan kamu sebelum ini hidup dalam kejahiliahan. Waktu itu, Allah membiarkan antara kami dan kamu lalu kami mengalahkan kamu, karena ketika itu Dia tidak bersama kami dan tidak pula bersama kamu. Namun, ketika Allah bersama kamu, kamu pun berhasil mengalahkan kami.”

“Kamu dapat mengalahkan kami di masa jahiliah, tidak lain adalah karena kalian bersatu, sementara kami berpecah belah.”

Beliau melanjutkan, “Apa alasanmu melanggar perjanjian berkali-kali?”

Kata Hurmuzan, “Aku takut kau membunuhku sebelum aku menerangkannya.”

“Tidak usah takut.”

Hurmuzan meminta air, lalu segera diberikan padanya dengan sebuah cangkir yang buruk, tetapi dia berkata, “Andaikata aku mati kehausan pasti aku tidak akan mungkin dapat minum dengan cangkir seperti ini.”

Kemudian, dibawakan kepadanya air dalam cangkir lain yang disukainya. Ketika dia memegangnya, tangannya bergetar hebat dan dia berkata, “Aku takut dibunuh ketika sedang minum.”

“Tidak apa-apa, minumlah.”

Hurmuzan mulai minum.

‘Umar berkata, “Berikan lagi, dan janganlah kamu jatuhkan hukuman mati padanya, padahal dia masih haus.”

“Sebetulnya, aku tidak memerlukan air, tetapi aku ingin menenangkan jiwa dengannya.”

“Aku akan membunuhmu.”

“Engkau telah memberiku jaminan keamanan.”

“Kau dusta.”

Anas yang ikut menyaksikan berkata, “Dia benar, wahai Amirul Mukminin.”

“Celaka kamu, hai Anas? Apakah aku menjamin keamanan orang yang telah membunuh Majza-ah dan Bara’? Kamu harus mendatangkan bukti. Kalau tidak, aku akan menghukummu!”

Anas segera berkata, “Tadi Anda mengatakan, ‘Tidak apa-apa, minumlah sampai kamu menerangkannya kepadaku,’ dan Anda juga mengatakan, ‘Tidak apa-apa, hingga engkau minum’ dan semua yang ada di sana mengatakan hal yang sama.”

‘Umar segera mendekati Hurmuzan dan berkata, “Kamu berhasil menipuku. Demi Allah, aku tidak mau tertipu kecuali jika engkau masuk Islam.”

Akhirnya, Hurmuzan masuk Islam lalu dia diberi 2.000 dirham dan disuruh tetap tinggal di Madinah.

Kata Ibnu Katsir, “Hurmuzan masuk Islam dan baik Islamnya. Dia tidak pernah berpisah dari ‘Umar hingga ‘Umar terbunuh.”

Ada yang meriwayatkan bahwa ketika ‘Umar berhaji, Hurmuzan ada di dekatnya.

Tetapi, sebagian orang ada yang menuduhnya ikut andil dalam pembunuhan ‘Umar, yaitu persekongkolan antara dia dan Jufainah dengan menugaskan Abu Lu’lu’ah untuk membunuh ‘Umar radhiallahu ‘anhu. Karena itulah, ‘Ubaidullah bin Umar membunuh Hurmuzan dan Jufainah.

Diriwayatkan bahwa ketika ‘Ubaidullah menikamkan pedangnya kepada Hurmuzan, Hurmuzan mengucapkan La ilaha illallah. Adapun Jufainah mati disalib.

Terakhir, Kisra Yazdajird berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya untuk menyelamatkan diri. Berita terakhir menyebutkan bahwa dia bermukim di Isfahan. Namun, dia terbunuh juga di Thahhan.

Setelah itu, pasukan dan para pembesar serta keluarganya tercerai berai di seluruh pelosok, dan dengan izin Allah subhanahu wa ta’ala, kekuatan Persia lenyap. Allah subhanahu wa ta’ala sudah meruntuhkan kesombongan mereka dan mencerai-beraikan mereka.

Wallahu a’lam.

(insya Allah bersambung)

Umar radhiallahu ‘anhu berkata, “Wahai kaum muslimin,

berpegangteguhlah kamu dengan agama ini,

ikutilah petunjuk Nabi kalian.”

Ditulis oleh al-Ustadz Abu Muhammad Harits

Ibrah

[1] al-Bidayah wan Nihayah 7/79.

[2] al-Bidayah wan Nihayah 7/80.

[3] al-Bidayah wan Nihayah 7/80.

[4] al-Bidayah wan Nihayah 7/82.

Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu (12) : Perang Jalula

Jatuhnya al-Madain bulan Shafar tahun 16 H, telah meruntuhkan mental bangsa Persia. Lebih-lebih lagi ketika mengetahui bahwa kaum muslimin berhasil memasuki wilayah al-Madain setelah menyeberangi sungai Dajlah (Tigris) dengan selamat, tanpa alat penyeberangan seperti rakit, perahu, atau jembatan. Sebab, semua sarana untuk menyeberang sudah dimusnahkan oleh tentara-tentara Persia itu agar kaum muslimin tidak sampai menyerbu ke dalam ibu kota negara.

Akan tetapi, Allah Mahakuasa. Kehendak-Nya jua yang berlaku. Apa saja yang dikehendaki-Nya pasti terjadi dan semua yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan pernah terjadi.

Kemenangan yang sudah dijanjikan-Nya untuk kaum mukminin melalui lisan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah kehendak yang sudah pasti. Oleh karena itu, pasti ada saja jalan untuk mewujudkannya. Dia subhanahu wa ta’ala pula yang memberi taufik kepada pasukan muslimin yang dipimpin oleh Sa’d untuk menyeberangi sungai yang saat itu meluap dan mengalir deras.

Bukankah sungai itu juga salah satu tentara Allah subhanahu wa ta’ala? Ini pula salah satu dari sekian rahasia—sesudah Allah subhanahu wa ta’ala—mengapa kaum muslimin selamat dan tenang berjalan di atas air yang sedang banjir itu.

Itulah sebuah hubungan yang serasi. Ketika manusia-manusianya beriman dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta’ala, semua yang di alam ini menjadi sahabat dan saudaranya. Semua terpanggil untuk membantu saudaranya.

Keadaan ini akan semakin terbukti nanti suatu saat, ketika kaum mukminin menumpas musuh-musuh Allah subhanahu wa ta’ala dari kalangan Yahudi. Semua batu dan pepohonan akan memanggil setiap muslimin dan mengadukan bahwa di belakangnya ada Yahudi yang bersembunyi.

Bukan pula suatu hal yang aneh, pasukan muslimin berjalan dengan santainya di atas air sungai yang sedang meluap dan banjir itu. Sebab, Allah subhanahu wa ta’ala lah yang menahan kaki-kaki kuda mereka agar tidak tenggelam. Dia subhanahu wa ta’ala juga yang memerintahkan sungai itu untuk tidak menenggelamkan tentara-tentara-Nya yang sedang berjihad di jalan-Nya. Itu hanyalah sebagian kecil dari kekuasaan-Nya.

Allah subhanahu wa ta’ala, Dia-lah yang menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi dan membinasakan penghuninya. Dia subhanahu wa ta’ala pula yang menahan burung-burung agar terbang melayang di angkasa. Karena itu, tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta’ala menahan para hamba-Nya yang sedang berjuang menegakkan kalimat-Nya agar tinggi mulia sehingga tidak tenggelam atau terbawa aliran sungai yang sedang meluap itu.

Selain itu, berita gembira yang pernah terucap dari lisan ash-Shadiqul Mashduq shallallahu ‘alaihi wa sallam, Rasul (Utusan) Allah yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang disampaikannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjanjikan bahwa kaum muslimin akan menguras simpanan kekayaan Kisra Persia dan membelanjakannya di jalan Allah subhanahu wa ta’ala.

Semua itu menambah semangat dan keyakinan semua prajurit muslim yang dipimpin Sa’d, lalu mendorong mereka menyambut tawaran Panglima itu untuk menyeberangi sungai dengan kuda-kuda perang mereka.

Demikianlah, sebagaimana telah diceritakan pada edisi lalu, kaum muslimin berhasil menembus jantung ibu kota dan menguras semua kekayaan istana lalu mengirimnya kepada Amirul Mukminin ‘Umar di Kota Madinah.

Melihat kiriman ghanimah yang luar biasa banyaknya, Khalifah ‘Umar bergumam, “Sungguh, orang-orang yang menunaikan ini semua adalah orang-orang yang tepercaya menjaga amanah.”

‘Ali yang mendengar ucapan itu menimpali, “Anda adalah orang yang menjaga kehormatan, maka rakyat Anda juga menjaga kehormatan mereka.”

 Perang Jalula’

Malu, takut, dan putus asa, serta dendam. Itulah yang dibawa lari oleh tentara Persia yang tersisa meninggalkan al-Madain. Mereka terus melarikan diri hingga ke Jalula’. Sebuah daerah kecil di perbatasan Irak dan Iran, sekitar 185 km sebelah tenggara Baghdad sekarang. Daerah ini adalah basis pertahanan terakhir Kerajaan Sasan dalam menghadapi kaum muslimin.

Di saat-saat bangsa Persia tercerai-berai di wilayah itu, tampillah dua perwira tinggi militer Persia yang sudah merasakan pahitnya kekalahan di Qadisiyah. Keduanya adalah Hurmuzan dan Mahran ar-Razi.

Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, berbekal dendam yang bergelora, keduanya menyatukan seluruh prajurit Persia yang masih tersisa dan membuat markas di Jalula’. Sebuah lokasi yang sebetulnya sangat strategis, dengan tembok yang tinggi dan kuat di sekelilingnya.

Kedua perwira itu berusaha menyalakan semangat tempur prajurit Persia yang nyaris padam. “Kalau kalian bercerai berai, niscaya tidak akan pernah lagi bersatu padu selamanya. Inilah lokasi yang menentukan di antara kita. Karena itu, mari bersatu, kita serang orang-orang Arab itu. Kalau kita menang, itulah harapan kita; dan kalau kalah, kita sudah berjuang.”

Kemudian, Mahran meminta kepada Yazdajird tambahan pasukan dan bahan makanan pokok. Dia memerintahkan agar para prajurit membuat parit perlindungan yang besar dan dalam, mengitari tembok kota. Dia juga memerintahkan agar dipasang ranjau besi untuk menghalangi kuda-kuda kaum muslimin memasuki kota.

Sementara itu, Panglima Sa’d radhiallahu ‘anhu masih menunggu perintah dari Khalifah  ‘Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu. Dia sudah memberi laporan tentang keadaan al-Madain dan menyampaikan pula bahwa pasukan Persia sudah berkumpul di Jalula’.

Khalifah memerintahkan agar Sa’d tetap di Qadisiyah dan mengirim pasukan tersendiri ke Jalula’, diperkuat oleh Qa’qa’ bin ‘Amr, ‘Amr bin Ma’dikarib, dan Thulaihah.

Setelah menerima perintah, Sa’d menyuruh putra saudaranya, Hasyim bin ‘Utbah, agar bertolak dengan 12.000 personil menuju Jalula’. Di dalam pasukan itu masih banyak sahabat Muhajirin dan Anshar yang ikut.

Pasukan ini adalah ujung tombak yang diarahkan kepada pasukan Persia di Jalula yang kekuatannya 15 kali lipat pasukan muslimin. Bahkan, Mahran membuat taktik perang baru, yaitu dengan cara maraton. Dia membagi dua pasukan Persia, separuhnya dengan kekuatan penuh akan menyerang kaum muslimin, yang lain istirahat.

Penyerangan akan dilakukan bergantian, kalau pasukan pertama menyerang, yang kedua istirahat. Pada gilirannya, pasukan yang tadi istirahat akan menyerang kaum muslimin, begitu seterusnya sampai kaum muslimin—menurut mereka—kehabisan tenaga dan mudah dilumpuhkan.

Sudah tentu, menurut hitungan manusia, lawan kaum muslimin ini tidak seimbang dengan kaum muslimin. Ditambah lagi, pasukan lawan sudah terlatih. Akan tetapi, itu tidak ada gunanya, dan sudah terbukti.

Begitu tiba di Jalula’, mereka kaget melihat pertahanan yang dibuat pasukan Persia. Mereka hanya mempunyai dua pilihan, menang atau kalah. Mahran betul-betul menjadi harapan terakhir bangsa Persia untuk memukul mundur kaum muslimin.

Persiapan tentara Persia luar biasa. Mereka menyiapkan ransum yang cukup untuk hidup berbulan-bulan di dalam kota itu. Semua persediaan lengkap. Kaum muslimin mengepung kota itu hampir tujuh bulan. Setiap ada kesempatan, tentara Persia dengan kekuatan besar menyerang kaum muslimin kemudian kembali ke balik parit perlindungan. Tentu saja, kaum muslimin semakin lama merasakan tekanan dan kepayahan. Mereka dipaksa untuk selalu siaga penuh menyambut serbuan pasukan Persia yang datang dengan kekuatan besar.

Melihat situasi semakin sulit, Hasyim mengirim utusan kepada Panglima Sa’d meminta bantuan. Segera saja dikirim pasukan baru dengan diperkuat oleh Qa’qa, ‘Amr bin Ma’dikarib, dan Thulaihah al-Asadi serta yang lainnya. Masing-masing sama kekuatannya, yakni dengan seribu orang.

 Pukulan Terakhir

Lambat laun, pasukan Persia juga merasa bosan. Melihat ketabahan kaum muslimin yang luar biasa, Mahran mengajak para perwira lainnya bermusyawarah, langkah apa yang harus dilakukan mengakhiri keadaan ini.

Allah Mahakuasa, Dia takdirkan mereka menyetujui untuk menyerang kaum muslimin dengan kekuatan lengkap. Ahad pagi, 15 Dzulqa’dah tahun 16 H, pasukan Persia keluar dari markas mereka dengan kekuatan penuh. Seakan-akan ini adalah pasukan penentu yang akan memusnahkan pasukan muslimin—menurut mereka.

Hasyim mengingatkan, “Kedudukan hari ini ditentukan oleh yang setelahnya. Berbuatlah karena Allah subhanahu wa ta’ala.”

Ucapan ringkas ini cukup menyulut semangat tempur kaum muslimin.

Keduanya saling mendekat dan mulai menyerang. Saking dahsyatnya pertempuran hari itu, seperti hari terakhir Qadisiyah. Tidak ada yang terdengar kecuali teriakan kesakitan atau jerit kematian, dan denting senjata serta desingan panah dan tombak yang dilemparkan. Begitu hebatnya pertempuran, sampai-sampai kaum muslimin menunaikan shalat zhuhur dengan isyarat.

Tidak ada kesempatan buat menata barisan untuk shalat, musuh betul-betul bertekad melenyapkan kaum muslimin. Namun, itulah keimanan. Dalam situasi genting seperti itu, shalat yang merupakan kewajiban indvidu tidak mereka tinggalkan. Padahal, banyak orang di masa kini yang mengaku dirinya muslim, shalat tidak lagi mereka anggap kewajiban, bahkan sering tidak diperhatikan.

Bagaimana mereka akan sukses, dunia akhirat, apabila shalat disia-siakan? Bagaimana mungkin mereka meraih kebahagiaan, kemenangan dan kejayaan, apabila shalat ditinggalkan? Tidakkah kaum muslimin meniru keadaan generasi awal umat ini? Para pendahulu mereka yang saleh?

Nyawa mereka terancam oleh musuh yang mengepung dan menyerang dari semua penjuru. Jika lengah, kepala mereka bisa lepas dan nyawa mereka melayang. Akan tetapi, shalat untuk mengingat Allah subhanahu wa ta’ala, menunjukkan ketaatan kepada-Nya dan mensyukuri-Nya, tidak mereka lupakan sekejap matapun.

Akan tetapi, memang hanya orang-orang yang masih mempunyai hati yang hidup, sehat, dan bersih serta terisi dengan rasa takut dan harap serta cinta kepada Allah yang akan mampu mengambil pelajaran.

Pertempuran masih berlangsung. Silih berganti pasukan Persia menyerang kaum muslimin. Jika satu kelompok menyerang, yang lain istirahat, dan begitu seterusnya.

Qa’qa’ melihat situasi tersebut dan cepat mengambil keputusan. Kaum muslimin harus bisa memutus jalur balik pasukan Persia menuju benteng perlindungan. Kaum muslimin harus bisa menerobos dan mengambil posisi di belakang pasukan Persia, di antara parit dan tembok benteng.

Dengan lantang, dia berseru, “Seranglah mereka dengan serempak, sampai bisa berbaur dengan mereka.”

Mendengar perintah komandan mereka, kaum muslimin mengerahkan seluruh kemampuan mereka menyerang pasukan Persia. Mereka terus mendesak dan berusaha menerobos agar tiba di pintu parit perlindungan itu.

Dengan mengerahkan segenap kekuatan mereka, Qa’qa’ dan pasukannya mendesak tentara Persia sampai di pintu parit perlindungan di luar tembok kota.

Malam mulai menjulurkan tirainya menyelimuti persada. Bumi mulai gelap dan pasukan saling berjaga karena kegelapan. Qa’qa’ justru ingin perang terus berlanjut agar segera bisa menguasai parit itu dan memutus jalur balik pasukan Persia ke kota.

Dengan lantang Qa’qa’ berseru, “Wahai kaum muslimin, ini Amir (pemimpin) kalian, di pintu parit, segera ke sini. Jangan ada yang menghalangi kalian untuk memasukinya!”

Demi mendengar teriakan itu, kaum muslimin segera membuka jalan dengan menerobos barisan musuh untuk mendekat ke arah Panglima mereka, Hasyim.

Akhirnya, pasukan muslimin berhasil mendekati pintu parit perlindungan itu, dan ternyata mereka melihat Qa’qa’ di sana sudah membuat kocar kacir pasukan Persia. Ranjau-ranjau yang dipasang pasukan Persia justru melumpuhkan kuda-kuda mereka sendiri. Angin kencang bertiup menambah kekacauan di barisan musuh.

Tentara Persia mulai di ambang kekalahan. Mereka melarikan diri tanpa kuda dan dikejar oleh kaum muslimin. Tidak ada yang lolos dari kaum muslimin kecuali yang tidak melarikan diri. Mayat-mayat tentara Persia berserakan di bumi Jalula’, seakan-akan menutupi permukaannya. Karena itulah, ia dinamakan Jalula’.

Kemenangan itu lebih hebat dari Qadisiyah. Rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin juga lebih banyak. Semua dikumpulkan kepada Hasyim dan dikirimkan kepada Panglima Sa’d untuk diteruskan ke Madinah.

Mengetahui kekalahan Persia di Jalula’, Yazdajird lari ke Hulwan bersama pengawalnya.

(insya Allah bersambung)

Ditulis oleh al-Ustadz Abu Muhammad Harits

Umar ibnul Khaththab radhiallahu ‘anhu (17) : Hari-hari berdarah di Qadasiyah

Dengan taufik dan pertolongan Allah ‘azza wa jalla, pertempuran akhirnya berhenti. Siapa yang menang dan yang kalah telah jelas. Sebuah kemenangan gemilang bagi kaum muslimin, dan kekalahan memalukan bagi musuh-musuh Allah ‘azza wa jalla.

Perang Qadisiyah benar-benar sebuah pertempuran yang dahsyat. Tiga hari pertama, pasukan Persia sanggup bertahan menghadang serangan kaum muslimin, bahkan sempat membuat kaum muslimin kewalahan dengan bantuan pasukan gajah mereka.

Belum pernah kaum muslimin menghadapi pertempuran sehebat itu selama berhari-hari. Biasanya, mereka menaklukkan lawan dalam pertempuran hebat sehari saja. Mengapa bangsa Persia begitu kuat dan semangat bertahan? Tidak lain adalah karena Perang Qadisiyah ini merupakan penentu hidup matinya Kerajaan Sasanid. Kalau mereka kalah, lenyaplah Persia, padamlah api suci di kuil-kuil pemujaan mereka. Kalau mereka menang, mereka betul-betul akan memusnahkan dan melenyapkan bangsa Arab dari percaturan dunia.

Selain tekad mempertahankan keangkuhan kekuasaan dan paganisme yang menjadi budaya bangsa, mereka merasa kuat karena dipimpin oleh Rustum. Selain ahli nujum (tukang ramal), dia juga seorang ahli perang tersohor, dengan pengalaman tempur yang luas. Ditambah pula jumlah personil yang besar, lebih dari seratus ribu pasukan inti, dengan persenjataan dan perbekalan yang lengkap. Bahkan, setiap hari dikirimi pula bantuan oleh Yazdajird dari kota raja. Ternyata kekuatan dan persenjataan mereka tidak ada artinya menghadapi tentara-tentara yang sudah mendaftarkan dirinya untuk membeli surga yang dijual oleh Allah subhanahu wa ta’ala.

Ya, Allah subhanahu wa ta’ala memang memberitakan bahwa Dia menjual surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang berisi kesenangan abadi yang belum pernah terbetik dalam benak manusia, belum pernah pula terlihat ataupun terdengar oleh mereka.

Dengan surga itu, Allah ‘azza wa jalla membeli jiwa raga dan harta orang-orang yang menyatakan dirinya beriman.

Dan…

Orang-orang yang sudah menyatakan keimanannya itu serempak menyambut penawaran tersebut. Dengan pertolongan Allah ‘azza wa jalla, ‘kehebatan’ pasukan Persia harus takluk di hadapan tentara-tentara Allah ‘azza wa jalla. Runtuh sudah kesombongan mereka. Lenyap sudah kekuasaan dinasti Sasanid.

Dan kebatilan itu pasti lenyap, cepat atau lambat.

 Berita dari Qadisiyah

Di Madinah, Amirul Mukminin ‘Umar al-Faruq senantiasa mencari berita tentang keadaan Sa’d dan pasukannya di Qadisiyah.

Suatu hari, seorang penunggang kuda terlihat mendekati gerbang Madinah dengan cepat. ‘Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu segera memapak penunggang kuda itu dan bertanya tentang kaum muslimin di Qadisiyah.

“Allah subhanahu wa ta’ala telah memberi kemenangan kepada kaum muslimin dan mereka memperoleh ghanimah yang sangat banyak,” kata orang itu sambil terus bercerita tanpa mengetahui bahwa lawan bicaranya adalah Amirul Mukminin ‘Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu.

Siapakah ‘Umar hingga setiap orang harus mengenalnya?

Ya, siapakah ‘Umar? Inilah yang selalu dinasihatkannya kepada dirinya sendiri.

Sambil terus bercerita dari atas kudanya, sementara ‘Umar mengiringinya sambil berjalan kaki, mereka memasuki kota Madinah.

Di dalam kota, kaum muslimin memberi salam sambil menyebut kedudukan beliau, “Assalaamu ‘alaika, wahai Amirul Mukminin.”

Penunggang kuda yang baru datang terperangah dan merasa malu, “Semoga Allah subhanahu wa ta’ala merahmati Anda, wahai Amirul Mukminin. Mengapa Anda tidak menerangkan jati diri Anda, wahai Khalifah?”

“Engkau tidak bersalah, wahai saudaraku.”

Subhanallah. ‘Engkau tidak bersalah, wahai saudaraku’, ucapan ini hampir mustahil terdengar spontan keluar dari sebagian pembesar ketika tidak ‘dianggap’ dan tidak menerima penghormatan yang sesuai dengan kedudukannya. Bahkan, tidak jarang mereka yang diperlakukan seperti ini, menyimpan kejengkelan ketika disepelekan dan tidak dihormati sebagaimana layaknya.

Inilah ‘Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu, penguasa sepertiga belahan dunia. Kemudian, ‘Umar radhiallahu ‘anhu menulis surat agar Sa’d tetap di tempatnya.

 Beberapa Hasil Penting

Perang Qadisiyah boleh dikatakan sebagai penentu jalannya sejarah di wilayah timur. Dengan kemenangan pasukan muslimin ini terjadi perubahan total dalam kehidupan baik politik maupun agama penduduk secara umum, dan Persia khususnya.

Kekalahan tentara Persia mengakibatkan lenyapnya kekuasaan dinasti Sasan di Irak yang kemudian menjadi salah satu unit politik dan geografi daulah Islamiyah.

Peristiwa Qadisiyah menggariskan perubahan Irak dan dakwah Islam di sana. Irak akhirnya langsung berada di bawah kekuasaan Khalifah Rasyidah yang membantu kaum muslimin menyebarkan dakwah Islam.

Usai pertempuran, empat ribu prajurit Rustum masuk Islam. Bahkan, beberapa kabilah Arab di tepi sungai Eufrat datang menampakkan keislaman mereka di hadapan Sa’d bin Abi Waqqash. Kemudian, beberapa penduduk Irak dan pembesarnya juga berdatangan masuk Islam.

Kemenangan pasukan muslimin di Qadisiyah adalah awal kemenangan Islam di wilayah tersebut. Yang paling penting adalah jatuhnya ibu kota Persia, Madain. Kemudian perang Jalula dan jatuhnya Hulwan tahun itu juga.

Beberapa wilayah Irak yang ditaklukkan Khalid bin al-Walid dan al-Mutsanna bin Haritsah radhiallahu ‘anhuma melanggar perjanjian, selain penduduk Baniqia, Basma, dan Ulais. Setelah kaum muslimin menang dalam Perang Qadisiyah, mereka kembali kepada kesepakatan perjanjian tersebut. Mereka mengajukan alasan bahwa mereka melanggar perjanjian itu karena tekanan tentara Persia. Kaum muslimin menerima pengakuan mereka untuk melunakkan hati mereka.

Akhirnya, ahlu sawad dan para petani serta yang lainnya menjadi ahli dzimmah. Dengan demikian, keamanan di Irak semakin stabil dan menjadi negara Islam.

Ghanimah yang diperoleh kaum muslimin dari perang Qadisiyah ini berlimpah. Di antaranya adalah bendera perang Persia yang dibuat dari kulit harimau, yang lebarnya kira-kira 24 m per segi (6x4m) dan diikatkan pada tiang yang tinggi bersambung-sambung. Bendera itu dihiasi dengan batu-batu permata dan mutiara.

 Merebut Kotaraja Madain

Sa’d masih tetap di Qadisiyah selama dua bulan, hingga seluruh pasukan bisa memulihkan tenaga dan semangat mereka. Selain itu, tindakan tersebut sangat membantu terjaganya stabilitas keamanan dan kehidupan masyarakat setempat.

Kemudian, Sa’d mulai bertolak menuju wilayah barat Madain dengan arahan dari Amirul Mukminin ‘Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu.

Sa’d mulai membagi pasukannya. Sebagian ditinggalkan untuk menjaga wanita dan anak-anak kaum muslimin serta keamanan pasukan induk dari arah belakang.

Bulan Dzulhijjah 15 H, Sa’d tiba di Bahrasir. Kota itu ternyata memiliki tembok yang tinggi dan pertahanan yang kuat. Sa’d mengirim beberapa pasukan menelusuri wilayah itu. Sama sekali tidak ditemukan jejak-jejak pasukan Persia. Yang ada hanya sekitar seratus ribu petani wilayah tersebut.

Sa’d mengirim surat meminta pendapat Khalifah Umar radhiallahu ‘anhu. Ternyata Khalifah ‘Umar menyerahkan urusan penduduk tersebut kepada Sa’d. Akhirnya Sa’d memaafkan mereka, bersikap lemah lembut kepada mereka, dan bergaul dengan baik bersama mereka. Para petani hanya dikenai pajak. Sawah ladang mereka tetap diakui sebagai milik mereka. Semua gembira dan menerima ketetapan Islam serta merasa damai.

Kemudian, Sa’d mengutus Salman al-Farisi kepada penduduk Bahrasir menawarkan kepada mereka salah satu dari tiga pilihan; Islam, jizyah, atau pedang. Ternyata mereka memilih pedang dan menolak dua tawaran pertama dengan sengit dan marah.

Pasukan Persia segera menyiapkan manjaniq (pelontar peluru) untuk memukul mundur kaum muslimin. Sa’d mulai mengepung Bahrasir dan bersiap menggempur mereka. Dua puluh manjaniq kaum muslimin digelar, begitu pula kendaraan tempur yang terbuat dari kulit, kayu, dan kepingan besi. Kepungan ini menekan penduduk Bahrasir, hingga mereka kehabisan bekal. Akhirnya, mereka melarikan diri menuju Madain timur.

Sa’d berhasil memasuki Bahrasir dan menempatkannya di bawah kekuasaan Daulah Islam. Peristiwa ini terjadi pada bulan Shafar tahun 16 H.

Pasukan muslimin tiba di Ctesifon, Madain timur. Akan tetapi, mereka masih belum bisa memasuki kota itu karena terhalang Sungai Tigris. Ketika Yazdajird mengetahui bahwa pasukan muslimin telah hampir tiba di ibu kota kerajaannya, dia segera menuju Hulwan. Di sana, dia tinggal bersama para pembesar kerajaan dan keluarganya.

Selama beberapa hari, Sa’d berusaha mencari perahu untuk menyeberang. Sebab, orang-orang Persia telah mengangkat titi penyeberangan dan menahan perahu di tepi Sungai Tigris sebelah timur. Sebagian jembatan ada yang dibakar musnah. Hal ini sempat menggelisahkan pasukan muslimin karena mereka tidak mempunyai sarana untuk menyeberang.

Seorang penduduk pribumi menunjukkan jalan tembus ke kota. Akan tetapi, Sa’d ragu-ragu untuk melewati jalan itu. Ketika masih dalam keadaan demikian, kaum muslimin dikejutkan oleh luapan Sungai Tigris yang membawa lumpur dan kotoran.

Sa’d adalah Sa’d, salah seorang murid dari madrasah nubuwah yang langsung dididik oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kesulitan itu tidak membuat Sa’d putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta’ala dan tidak membuatnya kalah.

Sa’d mulai memikirkan situasi ini dan bermusyawarah dengan pasukannya. Malam hari, Sa’d bermimpi melihat kuda-kuda kaum muslimin melintasi Sungai Tigris, padahal banjir demikian hebatnya.

Sa’d bertekad akan menyeberangi sungai itu bersama pasukannya. Dia menceritakan mimpinya. Ternyata sambutan kaum muslimin demikian semangat, “Semoga Allah subhanahu wa ta’ala memberi keteguhan pada kami dan Anda di atas petunjuk, laksanakan.”

Panglima Sa’d memberi komando agar seluruh pasukan bersiap-siap menyeberang. Beliau mengatur strategi dengan menempatkan pasukan berkuda kaum muslimin di kepala jembatan di timur Sungai Tigris. Mereka harus mampu menghancurkan pasukan musuh yang berjaga di sisi timur itu.

Sa’d memerintahkan agar pasukan pelopor dan pemukul melaksanakan taktik yang direncanakannya. Yang pertama menyeberang adalah 60 prajurit komando ahwal yang dipimpin oleh ‘Ashim bin ‘Amr. Pasukan ini berhasil menerobos rintangan dan menghancurkan pasukan musuh yang berjaga di Furadh lalu menguasai daerah itu.

Kemudian disusul pasukan kharsa yang dipimpin Qa’qa’ bin ‘Amr. Kedua pasukan ini menjadi kepala jembatan di atas dermaga timur Sungai Tigris dan menjadi pengawal penyeberangan pasukan muslimin.

Setelah merasa aman—dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta’ala—dengan berhasilnya taktik tersebut, Sa’d mulai memerintah seluruh pasukan untuk menyeberang dengan aman sambil berdoa, “Kami meminta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada-Nya. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik Pelindung. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Kemudian Sa’d memajukan kudanya memasuki sungai Tigris diikuti seluruh kaum muslimin, tidak ada satu pun yang tertinggal. Akhirnya mereka berjalan di Sungai Tigris itu seakan-akan sedang berada di daratan.

Mereka menyeberang sambil berbincang, santai. Tidak ubahnya seperti ketika di daratan. Itulah ketenangan dan rasa aman yang merupakan buah kepercayaan penuh kepada Allah subhanahu wa ta’ala, dan yakin akan janji serta pertolongan-Nya.

Salman al-Farisi berjalan bersama Sa’d radhiallahu ‘anhuma. Dia mendengar Sa’d berkata, “Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik Pelindung. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta’ala pasti menolong wali-Nya dan pasti Allah subhanahu wa ta’ala akan memenangkan agama-Nya. Pasti Allah subhanahu wa ta’ala mengalahkan musuh-musuh-Nya, jika di dalam pasukan tidak ada kejahatan atau dosa yang mengalahkan kebaikan pemiliknya.”

Sa’d sendiri dikenal sebagai orang yang doanya terkabul. Beliau mendoakan keselamatan dan kemenangan bagi pasukannya.

Pasukan muslimin menyeberang dengan aman dan santai, tidak ada yang kehilangan dan tidak ada yang tenggelam. Sungguh, tidak pernah terbayangkan oleh penduduk Persia, Bahrasir khususnya, bahwa mereka merasa aman dengan benteng alami, yaitu Sungai Tigris. Mereka yakin terlindung dari serangan kaum muslimin. Lebih-lebih lagi, mereka sudah menahan perahu untuk menyeberang, membakar jembatan, dan ditambah pula Sungai Tigris sedang meluap hebat.

Ketika melihat pasukan muslimin ternyata sudah berada di tepian timur sungai itu, mereka terkejut luar biasa. Rasa takut dan bayang-bayang kematian segera menyelinap dan meruntuhkan semangat tempur prajurit api setan itu. Akhirnya mereka lari tanpa membawa sesuatu.

Dua pasukan pemukul yang lebih dahulu tiba segera memasuki kota. Ternyata, kota itu sepi dan hanya ada beberapa orang yang berusaha berlindung di sebuah istana putih. Kedua pasukan itu mengepung istana sampai Sa’d dan pasukan induknya tiba.

Kemudian, Sa’d mengutus Salman kepada mereka yang berlindung di istana putih itu menawarkan salah satu dari tiga pilihan; Islam, jizyah, atau perang. Mereka memilih jizyah dan tunduk di bawah perlindungan kaum muslimin. Sa’d menerima dan berdamai dengan mereka. Akan tetapi, beliau menyisihkan keluarga Kisra dan yang ikut bersama mereka, karena dijadikan sebagai ghanimah untuk kaum muslimin dan Baitul Mal.

Sa’d memasuki istana itu sampai menuju balairung, kemudian membaca firman Allah subhanahu wa ta’ala,

كَمۡ تَرَكُواْ مِن جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ ٢٥  وَزُرُوعٖ وَمَقَامٖ كَرِيمٖ ٢٦ وَنَعۡمَةٖ كَانُواْ فِيهَا فَٰكِهِينَ ٢٧  كَذَٰلِكَۖ وَأَوۡرَثۡنَٰهَا قَوۡمًا ءَاخَرِينَ ٢٨

“Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah. Dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Demikianlah, Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.” (ad-Dukhan: 25—28)

Kemudian tempat itu dijadikan masjid.

(insya Allah bersambung)

Ditulis oleh al-Ustadz Abu Muhammad Harits

Umar Ibnul Khathtab (1): Hari-hari Berdarah di Qadasiyah

Pertempuran hari kedua sudah berhenti, korban bertambah banyak dari kedua pasukan.

Pada hari ketiga, kaum muslimin dan pasukan Persia kembali berhadapan. Jarak antara kedua pasukan ini tidak berubah, hampir satu mil. Di pihak kaum muslimin telah gugur hampir dua ribu orang, sementara di pihak lawan sudah terbunuh sepuluh ribu orang.

Kata Sa’d, “Siapa yang mau memandikan para syuhada silakan, dan siapa yang mau menguburkan mereka, segeralah kubur dengan sisa-sisa darah di tubuh mereka.”

Kemudian kaum muslimin menguburkan saudara-saudara mereka di belakang barisan muslimin.

 al-qadisiyah

Yaumu ‘Imas

Malam itu, Qa’qa’ bin ‘Amr berjaga sambil mengawasi pasukannya yang ditinggalkannya kemarin. Kemudian dia memerintah mereka, apabila matahari terbit, hendaklah maju seratus orang disusul seratus orang berikutnya. Kalau datang Hisyam dari Syam, itulah yang diharapkan. Kalau belum, mereka harus memperbarui harapan kaum muslimin. Pasukan menjalankan perintah, yang tanpa mereka sadari, ternyata itulah yang Allah subhanahu wa ta’ala tetapkan untuk mereka.

Setelah matahari muncul di hari ketiga itu, Qa’qa’ kembali mengawasi dari kejauhan. Matanya yang tajam melihat kepala-kepala kuda bergerak-gerak di kejauhan. Qa’qa’ bertakbir, diikuti oleh kaum muslimin, “Bala bantuan datang.”

Sementara itu, pasukan Persia sudah memperbaiki keadaan gajah-gajah mereka sehingga di hari ‘Imas itu kembali menimbulkan bencana bagi pasukan muslimin.

Pada hari ‘Imas, seorang prajurit musuh maju ke tengah-tengah lapangan di antara kedua pasukan tersebut. Dia menantang agar satu prajurit muslim maju untuk bertanding satu lawan satu dengannya.

Dari barisan muslimin, seorang laki-laki bernama Syibr bin ‘Alqamah maju menyambut tantangannya. Laki-laki ini berwajah buruk dan tubuhnya pendek. Dia berkata, “Wahai kaum muslimin, dia telah berbuat adil menantang satu lawan satu!”

Akan tetapi, tidak ada satu pun dari barisan muslimin yang maju menghadapi orang ajam itu.

“Demi Allah, seandainya kamu tidak merendahkanku, pasti aku maju menerima tantangannya.”

Ketika dia melihat tidak seorang pun yang menghalanginya, dia segera menghunus pedangnya dan melangkah maju.

Melihat laki-laki ini, orang Persia itu segera maju dan turun menghadapinya. Orang Persia itu mengangkat dan membanting prajurit muslim itu kemudian menindihnya dan mulai mencabut pedangnya untuk menyembelih si muslim. Tidak disadari oleh prajurit Persia itu bahwa kakinya terbelit tali kekang kudanya.

Ketika si Persia itu menghunus pedangnya untuk menyembelih Syibr, tiba-tiba kuda itu mengangkat kedua kakinya. Akibatnya, tali kekang itu menarik kaki prajurit Persia tersebut dan membuatnya terjatuh. Prajurit muslim itu berdiri di dada si Persia. Terdengar teriakan dari barisan muslimin, membuat Syibr semakin berani, “Bersoraklah sekehendak kamu, demi Allah, saya tidak akan membiarkannya sampai berhasil membunuhnya lalu merampas perlengkapannya.”

Akhirnya dia berhasil membunuh prajurit Persia itu dan membawa semua barang perlengkapan si Persia yang sudah tewas kepada Panglima Sa’d. Kemudian, Sa’d menyerahkan barang-barang itu kepadanya. Kemudian prajurit itu menjualnya seharga dua belas ribu dirham.

Ketika Sa’d melihat jalannya pertempuran, ternyata gajah-gajah itu kembali mencerai-beraikan barisan muslimin dan berbuat seperti kemarin. Dia bertanya, “Apa yang bisa membunuh gajah itu?”

Ada yang menjawab, “Mata dan belalai, kalau sudah hilang, gajah-gajah itu tidak ada gunanya.”

Kemudian dia memanggil Qa’qa’ dan ‘Ashim, “Selesaikan gajah putih itu oleh kamu berdua.”

Setelah itu, Sa’d memanggil Hammal dan Rubayyil dari Bani Asad, “Kamu berdua, selesaikan gajah yang abu-abu itu,” perintah Sa’d.

Qa’qa’ dan ‘Amr segera menyiapkan tombak mereka dan mendekat bersama beberapa prajurit berkuda dan jalan kaki, “Dekati gajah putih itu.”

Akhirnya, gajah putih itu berhasil mereka bunuh dan yang abu-abu berhasil dilukai. Kedua gajah itu menjerit seperti jeritan babi. Gajah putih itu mati, sedangkan yang abu-abu lari dan menceburkan diri ke dalam sungai ‘Atiq.

Melihat gajah putih itu mati, sedangkan yang abu-abu lari, gajah-gajah lain segera mengikuti gajah abu-abu itu. Gajah-gajah itu menerobos pasukan Persia hingga pasukan itu kocar-kacir. Mereka terus berlari membawa peti-peti tempat para sais yang sudah tewas semuanya, sampai tiba di Madain.

Setelah gajah-gajah itu pergi, tinggallah pasukan Persia berhadapan dengan kaum muslimin dengan apa yang ada pada mereka. Pedang-pedang dan tombak serta desingan panah berkecamuk lagi.

Pertempuran masih berlangsung seru sampai hari mulai gelap. Kedua pasukan tetap saling menyerang, tidak seperti kemarin. Malam itu, selesai shalat Isya, pasukan muslimin maju kembali menyerang pasukan Persia. Saking hebatnya suasana pertempuran, tidak ada yang bersuara kecuali seperti bergumam, sehingga malam itu dinamakan lailatul hariri.

Kaum muslimin bertempur hebat dengan pedang di tangan mereka dari permulaan malam sampai menjelang subuh. Mereka benar-benar menumpahkan kesabaran mereka menghadapi musuh, menang atau syahid. Malam itu juga dikenal sebagai lailatul qadisiyah. Tidak terjadi pertempuran di malam hari kecuali malam itu (lailatul hariri).

Malam itu kaum muslimin membagi pasukan mereka menjadi tiga barisan, yaitu barisan pasukan jalan kaki, tombak dan pedang, barisan pemanah dan barisan berkuda yang berada di depan pasukan jalan kaki. Semua pasukan menyerang, dan bertambah hebat serangan itu di waktu subuh. Malam itu tidak kurang dari sepuluh ribu dari pasukan musuh yang terbunuh, selain yang sudah tewas hari-hari sebelumnya.

Begitu sengitnya pertempuran, hingga berita tentang jalannya pertempuran terputus, tidak sampai kepada Sa’d dan Rustum.

Malam itu, Sa’d menghabiskan malamnya dengan gelisah, menunggu berita pasukannya, bagaimana keadaan mereka? Berapa yang terluka, atau syahid, ataukah berhasil mengalahkan musuh? Akhirnya, beliau habiskan malam itu dengan shalat dan doa, memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta’ala, sampai subuh.

 

Hari Keempat (Yaumul Qadisiyah)

Pagi hari keempat itu, pertempuran sengit bukan semakin berkurang, melainkan bertambah hebat. Kaum muslimin semakin tinggi semangat tempur mereka. Yang mereka cari hanya ridha Allah subhanahu wa ta’ala, menang atau syahid. Sayatan pedang, tusukan tombak dan panah, serta luka yang menganga di sekujur tubuh, seakan-akan menjadi obat kuat yang menambah tenaga mereka berlipat ganda.

Persenjataan dan bekal yang jauh di bawah pasukan Persia, keterampilan dan seni tempur yang tidak pernah mereka pelajari seperti halnya pasukan musyrik ini, tidak membuat mereka jeri terhadap ‘nama besar’ Persia yang pernah mengalahkan Romawi dan mencuri Salib besar milik Kerajaan Bizantium itu.

Menang atau mati sebagai syuhada dan meraih surga, itulah tekad mereka. Didorong niat mengharap ridha Allah subhanahu wa ta’ala dan membuktikan janji-Nya yang pasti benar, lewat lisan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang benar lagi dibenarkan, mereka semakin gigih menyerang.

Lebih dari dua ratus ribu kekuatan musyrik Persia seakan-akan tidak ada artinya di hadapan mereka. Teknik perang dan persenjataan yang lengkap lawan tidak menyurutkan keberanian mereka, tetapi justru menambah kekuatan mereka.

Apalagi yang mereka cari? Tidak ada lain, menang dan Islam tersebar atau mati sebagai syahid dan ditunggu bidadari surga.

Inilah yang tidak ada di hati budak-budak api itu. Inilah yang tidak pernah terbetik dalam benak para pecinta dunia. Mereka menganggap materi adalah segalanya, yang akan membuat mereka dan kekuasaan mereka abadi. Ternyata tidak.

Kekuatan tubuh mereka, perlengkapan dan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak dari pasukan muslimin, ternyata tidak ada artinya. Sebab, yang mereka lawan bukanlah kekuatan manusia biasa. Yang mereka lawan adalah kekuatan iman yang ada di dalam dada kaum muslimin, yang lebih kokoh dari gunung yang tinggi menjulang. Allah subhanahu wa ta’ala yang menggerakkan tangan, kaki dan tubuh mereka mengayunkan pedang, mengejar dan menerjang musuh mereka.

Pedang-pedang Allah subhanahu wa ta’ala itu semakin kuat mendesak musuh mereka. Serangan mereka semakin sengit, lebih-lebih gempuran para komandan pasukan muslimin. Semua punya cita-cita dan tujuan yang sama, menang dan Islam tersebar, atau mati sebagai syuhada.

Qa’qa’ dan saudaranya, ‘Ashim, Khalid bin ‘Urfuthah yang mewakili panglima Sa’d, Dhirar bin al-Azwar, Jarir bin ‘Abdillah al-Bajali, dan Thulaihah al-Asadi—yang sempat murtad lalu kembali ke dalam Islam—serta ‘Amr bin Ma’dikarib, punya peran yang sangat penting dalam pertempuran hari itu. Mereka menjadi bintang pertempuran sengit siang hari keempat tersebut.

debu

Di tengah-tengah pasukan itu banyak sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Orang-orang yang pernah mendengar janji pasti dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang benar lagi dibenarkan. Memang tidak ada wahyu yang turun, atau Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menjadi panglima di depan mereka. Akan tetapi, janji yang pernah diucapkan oleh beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam pasti terbukti. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ؛ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَغْزُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ؛ فَيُفْتَحُ لَهُمْ

Akan datang kepada manusia suatu masa, mereka akan berperang. Lalu dikatakan kepada mereka, “Apakah di tengah-tengah kalian ada yang pernah menyertai (bersahabat dengan) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?”

Mereka berkata, “Ya,” maka diberilah mereka kemenangan.

Kemudian mereka berperang, lalu dikatakan kepada mereka, “Adakah di tengah-tengah kalian orang yang pernah menyertai sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?”

Mereka menjawab, “Ya,” maka mereka juga diberi kemenangan. (HR. al-Bukhari (359) dan Muslim (2532) dari Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu ‘anhu.)

Dalam pasukan muslimin, masih banyak sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, demikian pula murid-murid mereka dari kalangan tabi’in.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga pernah menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta’ala akan menyerahkan perbendaharaan Kerajaan Persia kepada kaum muslimin untuk mereka nafkahkan di jalan Allah subhanahu wa ta’ala.

Itu semua sudah ditakdirkan dan disiapkan oleh Allah ‘azza wa jalla bagi orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta’ala akan mewariskan bumi ini untuk orang-orang yang senantiasa tunduk dan menaati-Nya.

Kemenangan itu menyertai kesabaran, dengan semua jenis kesabaran. Inilah yang selalu terpatri dalam hati orang-orang yang beriman. Inilah yang tidak ada dalam hati orang-orang musyrik Persia.

Pagi itu, setelah semalaman mereka tidak tidur sekejap pun, Qa’qa’ mengingatkan pasukannya, “Sungguh, kekalahan adalah sesudah waktu ini, bagi yang memulai (menyerang) pada hari ini. Maka dari itu, bersabarlah dan bertahanlah, karena kemenangan itu bersama kesabaran.”

Saat itu juga mendekatlah Hilal bin ‘Ulaffah, Malik bin Rabi’ah, al-Kalih bin adh-Dhabbi, Dhirar bin al-Khaththab dan Dhirah bin al-Hudzail, Ghalib, Thulaihah, dan ‘Ashim kepada Qa’qa’. Kemudian mereka bersama-sama bergerak menyerbu ke arah pengawal Rustum.

Beberapa kabilah lain melihat kejadian ini, berseru, “Jangan sampai mereka lebih berani mati daripada kalian dan jiwa mereka lebih tidak peduli akan urusan dunia daripada kalian. Karena itu, berlombalah dengan mereka.”

Mereka pun bergerak menyerang pasukan lawan di hadapan mereka. ‘Utbah bin Nahhas, Furat bin Hayyan, Mu’anna bin Haritsah, dan Sa’id bin Murrah bangkit memompa semangat orang-orang suku Rabi’ah, “Kalian lebih tahu tentang Persia dan lebih berani di masa lalu. Apa yang menghalangi kalian untuk tidak berani seperti dahulu?”

Mereka segera bangkit menyerbu lebih semangat.

Kedua pasukan betul-betul mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kaum muslimin sudah menetapkan pilihan, menang dan Islam tersebar, atau mati syahid. Karena itu, mereka bertempur seakan-akan telah mati rasa sakit di tubuh mereka.

Pertempuran saat itu benar-benar dahsyat dan mengerikan. Jantung orang-orang musyrik seakan-akan pecah karena ketakutan melihat semangat kaum muslimin. Hilang akal mereka. Tidak berguna keterampilan dan persenjataan mereka.

Mana Jalenus, Rustum, Hurmuzan, yang kata mereka satu saja di antara panglima ini sama kekuatannya dengan seribu prajurit?

Siang itu bumi seolah-olah terpanggang panas matahari. Angin kencang bertiup menerbangkan debu pasir dan rumputan kering ke arah pasukan Persia. Kemah besar Rustum diterjang angin hingga menjungkirbalikkan singgasananya. Rustum yang sudah dihantui ketakutan dan dugaan akan kekalahan pasukannya semakin bertambah kalut. Melihat kemahnya hancur, dia segera menuju bighalnya yang datang dengan sejumlah harta.

Akan tetapi, sebelum melarikan diri, Rustum mencoba mengelabui pasukan muslimin dengan bersembunyi di balik bighal.

Hilal bin ‘Ulaffah mendekati bighal dan memotong tandu yang ada di atas bighal. Rustum bersembunyi di bawah tandu itu, tetapi tidak terlihat dan disadari oleh Hilal. Kemudian Hilal memotong tandu itu. Rustum segera berlari menuju sungai ‘Atiq dan menceburkan diri ke dalamnya.

Hilal segera mengejarnya dan melompat ke dalam sungai, bahkan berhasil menangkap kaki Rustum yang sudah berenang. Hilal menyeret Rustum ke tepi sungai dan memukul kening Rustum sampai Rustum mati.

Kemudian Rustum yang sudah mati diseret oleh Hilal dan dilemparkannya ke bawah kaki bighal. Kemudian Hilal menaiki singgasana Rustum dan berseru, “Demi Rabb Ka’bah, aku sudah membunuh Rustum. Kemarilah.”

Kaum muslimin berlari mendekatinya dan mengelilinginya, lalu bertakbir. Semakin pecah hati kaum musyrikin ketika mengetahui panglima mereka sudah terbunuh. Kegoncangan merasuki jiwa mereka yang sudah semakin kalut ketakutan.

Jalenus memerintahkan mundur, tetapi tetap dikejar oleh pasukan muslimin. Ketika sampai di sebuah tempat dan merasa aman dari kejaran kaum muslimin, mereka berpesta. Saat itulah mereka diserbu oleh kaum muslimin. Jalenus akhirnya dibunuh oleh Zuhrah bin Hawiyah.

Hurmuzan dan Mahran ar-Razi serta komandan perang Persia lainnya juga tewas di tangan pasukan muslimin. Tiga puluh ribu prajurit yang tergabung dalam pasukan rantai, mencoba melarikan diri ke sungai, tetapi tidak satu pun dari mereka yang selamat, karena kaum muslimin segera menyergap mereka. Semua pasukan rantai tewas.

Pasukan Persia lainnya segera lari meninggalkan gelanggang pertempuran, tetapi dikejar oleh pasukan muslimin. Hari itu, tidak kurang dari seratus ribu prajurit Persia terbunuh. Belum lagi yang tewas tadi malam, hampir sepuluh ribu orang. Sementara itu, di barisan muslimin, yang gugur sebagai syuhada hampir tiga ribu orang, semoga Allah subhanahu wa ta’ala merahmati mereka.

Di siang hari, mereka lebih ganas dari singa-singa padang pasir. Di malam hari terdengar dengungan suara mereka membaca al-Qur’an seperti dengungan lebah.

Menjelang usai pertempuran, Sa’d menemui Hilal dan bertanya, “Di mana lawanmu itu?”

“Aku lemparkan di bawah bighal,” katanya.

“Bawalah kemari dan ambil mana yang kamu mau dari perlengkapannya.”

Hilal mengambil semuanya dan diceritakan bahwa kemudian dia menjualnya seharga tujuh puluh ribu dirham. Dia tidak menemukan kopiah Rustum yang nilainya hampir seratus ribu dirham.

 Pasukan Persia kalah total. Yang masih hidup digiring oleh pasukan muslimin menuju Jalula dan terus masuk ke Kotaraja Madain, tempat istana Kisra Persia.

Kemenangan itu sangat mengesankan kaum muslimin. Akan tetapi, tidak bagi para pemuja api setan itu. Mereka benar-benar terpukul.

Betapa tidak?

Bangsa yang dianggap terbelakang, tidak berbudaya, dan tidak mengenal peradaban seperti mereka yang sudah maju, ternyata berhasil meluluhlantakkan pasukan mereka dengan memberikan kekalahan yang memalukan?

Ya. Kekalahan yang memalukan dalam sejarah Persia (Iran). Di tangan bangsa yang tidak terkenal dalam sejarah saat itu.

Mereka tidak begitu kecewa ketika dikalahkan Romawi dan Salib besar berhasil direbut kembali oleh orang-orang Nasrani. Akan tetapi, bangsa Arab, yang hampir tidak diperhitungkan dalam sejarah dunia ketika itu? Berhasil menundukkan dua kerajaan besar dunia dalam waktu yang singkat?

Dari mana kekuatan mereka?

Tentu saja, dari hati mereka yang terisi iman yang lurus dan kokoh, sehingga menimbulkan kekuatan dahsyat bagai gugur gunung. Bagaimana mungkin mampu ditahan oleh budak-budak api yang memiliki hati yang rapuh, kosong dari keimanan?

Kekalahan ini akhirnya menimbulkan dendam berkarat dalam dada bangsa Persia, sampai hari ini.

(insya Allah bersambung, Faedah Kemenangan Qadisiyah, Perang Jalula)

 

Ditulis oleh al-Ustadz Abu Muhammad Harits

Amirul Mukminin Umar Bin Al-Khaththab (15): Hari-hari Berdarah di Qadisiyah

Setelah gagal menangkap panglima Sa’d di markasnya, Rustum semakin marah sekaligus cemas. Bayang-bayang kekalahan semakin menghantuinya. Dengan setengah hati dia mengatur pasukannya. Semua kekuatan dikerahkan untuk menghadapi pasukan muslimin. Tiga puluh tiga ekor gajah dikerahkan bersama pawangnya. Puluhan ribu pasukan berjalan kaki diperintahkan memasang rantai di kaki-kaki mereka, agar mereka bertempur sampai mati. Lanjutkan membaca Amirul Mukminin Umar Bin Al-Khaththab (15): Hari-hari Berdarah di Qadisiyah

Amirul Mukminin Umar Bin Al-Khaththab (14) :Runtuhnya Dinasti Sasanid

Runtuhnya Dinasti Sasanid

Sejak keberangkatan Rustum hingga bertemu dengan Sa’d, terhitung empat bulan. Hal itu disengaja oleh Rustum karena dia sudah mencium kegagalan dan bencana yang akan menimpa pasukannya.

Rustum selain ahli perang, juga seorang dukun, ahli nujum. Dia pernah bermimpi melihat tanda-tanda kekalahan Persia di tangan bangsa Arab ini. Karena itulah dia setengah hati menjalankan perintah Yazdajird serta berusaha mengulur-ulur waktu agar kaum muslimin bosan dan pulang ke negeri mereka. Lanjutkan membaca Amirul Mukminin Umar Bin Al-Khaththab (14) :Runtuhnya Dinasti Sasanid

Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab (13) : Runtuhnya Dinasti Sasanid

Runtuhnya Dinasti Sasanid

Muharram tahun 14 H. Sa’d masih bertahan di ‘Uzaib dan memperkuat pasukan muslimin di daerah itu. Setelah itu, Sa’d mulai bertolak menuju Qadisiyah sambil tetap melaporkan situasi Qadisiyah kepada Amirul Mukminin di Madinah.

Beberapa prajurit disebar untuk mencari berita tentang pasukan Persia. Di antara mereka ada yang diutus ke Hirah. Pasukan intelijen itu segera berangkat dan tidak lama kemudian kembali membawa berita bahwa Raja Persia, Yazdajird, telah menyiapkan pasukan besar untuk mengusir pasukan muslimin dari Irak.

Yazdajird betul-betul menyiapkan semua yang dimiliki oleh Kerajaan Persia baik personil maupun perlengkapannya untuk menyerang kaum muslimin. Bahkan, tokoh-tokoh pilihan dan ahli-ahli perang Persia diturunkan untuk memperkuat pasukan, seperti Jalinus, Hurmuzan, Mahran ar-Razi, Bairuzan, dan Dzul Hajib. Yazdajird menyerahkan pimpinan tertinggi pasukan ini kepada Rustum bin al-Farrakhzad.

Sa’d mulai menceritakan keadaan Qadisiyah kepada Amirul Mukminin ‘Umar bin al-Khaththab. Dalam suratnya, beliau menjelaskan bahwa Persia sudah menyiapkan pasukan besar untuk menghadapi kaum muslimin dan sudah bermarkas di Sabath.

Amirul Mukminin tetap memberi arahan, seakan-akan beliaulah yang mengatur jalannya peperangan, sedangkan Sa’d hanya melaksanakan perintah dan arahan Amirul Mukminin.

Di antara nasihat Amirul Mukmin kepada Sa’d ialah agar Sa’d dan pasukannya tidak merasa risau dan tetap yakin akan menang. “Seakan-akan dibisikkan ke dalam hatiku, bahwa engkau akan mengalahkan mereka. Mintalah pertolongan kepada Allah dan serahkanlah semua urusan ini kepada-Nya.”

Setelah itu, Amirul memerintahkan agar menepati perjanjian, tidak berbuat khianat, dan mengirim beberapa tokoh untuk mengajak pembesar Persia kepada Islam.

Berangkatlah Nu’man bin Muqarrin dan teman-temannya hingga melewati Sabath, di barat daya Madain. Setibanya di Madain, mereka bertemu dengan para panglima dan menawarkan Islam dengan lemah lembut.

“Kami mengajak anda kepada Islam. Agama yang menampakan kebaikan yang baik dan menyatakan buruknya semua yang buruk. Kalau anda menerima, kami tinggalkan pada anda Kitab Allah (al-Qur’an), agar anda berhukum dengannya dan kami biarkan anda mengatur urusan negeri anda. Kalau anda tidak menerima, anda harus menyerahkan jizyah; dan kalau tidak, anda kami perangi.”

Melihat sikap para delegasi itu, lemah lembut dalam berdialog, Yazdajird mengira itu adalah kelemahan dan dia mulai mengingatkan keadaan duta-duta itu sebelum Islam.“Dahulu kamu adalah bangsa yang paling terbelakang, sangat sedikit jumlahnya, paling lemah dan paling buruk keadaannya. Jangan mimpi ingin bertempur dengan pasukan Persia. Kalau kamu kesulitan, kami akan beri kamu makanan, pakaian, bahkan kami siapkan seorang raja untuk mengurusi kamu.”

Akhirnya, Qais bin Zurarah mulai berbicara, “Anda menyebutkan keadaan kami tanpa ilmu.” Kemudian beliau menceritakan bagaimana buruknya keadaan mereka sebelum menerima hidayah Islam. Mereka berada dalam kesesatan, perpecahan dan kehinaan, tetapi Allah menggantikan semua itu dengan Islam.

Setelah itu, bangsa Arab menjadi bangsa yang terhormat, keyakinan mereka adalah keyakinan yang paling baik, akhlak mereka adalah akhlak yang paling mulia, hati merekapun bersatu, dan kokoh di atas kebenaran.

Kemudian, kata Qais, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kami mengajak orang-orang yang ada di sekeliling kami kepada Islam. Karena itu, pilihlah apa yang kamu mau; kamu masuk Islam agar dirimu selamat, atau menyerahkan jizyah (pajak) dengan tanganmu sendiri dalam keadaan hina, atau pedang.”

Dengan berang, Yazdajird berkata, “Apakah seperti ini caranya kamu menghadapku?”

Kata Qais pula, “Saya tidak menghadapi kecuali orang yang mengajak saya bicara. Seandainya orang lain yang mengajak bicara, juga akan saya hadapi seperti ini.”

Yazdajird bertambah marah. Kesombongan bangkit, apalagi dia termasuk orang yang tidak beradab, gampang tersinggung, dan tidak suka bertukar pikiran atau bermusyawarah. Dia menyuruh para utusan itu pulang, “Kalau bukan karena utusan itu tidak boleh dibunuh, pasti kubunuh kamu. Pulanglah kamu. Aku akan kirimkan Rustum untuk mengubur kalian di parit Qadisiyah.”

Kemudian dia memerintahkan agar diambil sekeranjang tanah dan berkata, “Suruh orang yang paling mulia di antara mereka memikulnya.”

‘Ashim bin ‘Amr berkata, “Saya yang paling mulia di antara mereka.”

Lalu diapun memikul tanah itu menemui teman-temannya yang bertanya-tanya, “Untuk apa kamu membawa tanah itu?”

“Harapan positif. Allah sudah memberi kamu kekuatan menguasai tanah mereka.”

Para utusan itu kembali menemui Panglima Sa’d bin Abi Waqqash dan berkata, “Gembiralah, Allah telah memberi kita ikatan kerajaan mereka.”

Semakin hari, kaum muslimin semakin kuat dan optimis. Berbeda halnya dengan Persia, mereka semakin lemah dan bertambah lemah pula keadaan para pembesar Yazdajird melihat kegembiraan kaum muslimin mendapat sekeranjang tanah Persia.

Rustum yang berada di Sabath berangkat menemui Yazdajird untuk menanyakan, mengapa kaum muslimin kelihatan tenang, bahkan bergembira? Yazdajird menerangkan apa yang telah terjadi.

Kata Rustum menyalahkan, “Wahai Paduka, tanah itu diambil oleh orang yang paling cerdik di antara mereka. Mereka memikulnya karena tidak lain sebagai sikap optimis bahwa mereka pasti menguasai tanah Persia.”

Sambil menahan marah, Rustum keluar dan memerintahkan prajuritnya mengejar utusan yang membawa tanah itu, “Jangan sampai dia membawanya pulang ke negeri mereka. Kalau kamu gagal, pasti Allah lepaskan tanah kamu untuk mereka.”

Beberapa prajurit segera berangkat mengejar, tetapi mereka gagal dan kembali menemui Rustum. Kata Rustum, “Mereka telah pergi membawa tanah kamu. Mereka telah membawa kunci-kunci bumi Persia.”

Kejadian itu semakin menambah kekalutan dan kecemasan di kalangan Persia. Rustum sendiri adalah seorang ahli nujum dan seakan-akan telah melihat tanda-tanda kekalahan Persia. Oleh karena itu, dia berusaha mengulur-ulur waktu, agar kaum muslimin bosan dan pergi meninggalkan Persia. Ternyata, kaum muslimin semakin kuat bertahan dan tetap menunggu terjadinya pertempuran.

Di sisi lain, Rustum yang sengaja menunda-nunda, justru mendapat tekanan dari Yazdajird agar segera menyerang dan mengusir kaum muslimin. Mau tidak mau, Rustum pun berangkat bersama 60.000 tentara Persia, dengan Jalinus di bagian depan dengan jumlah yang sama.

Di sayap kanan ada Hurmuzan, sedangkan di sayap kiri ada Mahran bin Bahram ar-Razi. Pasukan ini membawa pula 30 ekor gajah. Lima belas ekor ditempatkan di bagian inti pasukan, sedangkan lima belas lainnya di kedua sayap pasukan.

Dalam perjalanannya, Rustum singgah di Kautsa dan menangkap seorang laki-laki Arab. Rustum bertanya, “Apa yang kamu cari di sini?”

Pria itu menjawab, “Kami hanya mencari apa yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu negerimu dan anak-anakmu, jika kamu tidak masuk Islam.”

“Kalau kalian kalah dan terbunuh?” tanya Rustum.

“Kalau kami ada yang terbunuh, kami masuk surga, sedangkan yang masih hidup, pasti Allah buktikan janji-Nya.”

“Kalau kami menjadi tawanan di tangan kalian?”

“Amalan kamu itulah yang membuat kamu tertawan, dan semoga Allah menyelamatkan kamu karenanya. Janganlah kamu terkecoh dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu bukannya menghadapi manusia, melainkan menghadapi takdir.”

Rustum sangat marah dan membunuh orang tersebut. Setelah itu, Rustum membawa pasukannya hingga tiba di Hirah. Di tempat lain, Sa’d mulai mengirim beberapa orang tentara muslimin menuju Sawad. Rustum mengetahui hal ini, maka diapun mengirim pasukannya untuk menghadang.

Sa’d mendengar berita ini lalu mengirim ‘Ashim bin ‘Amr untuk memperkuat pasukan kecil itu. Begitu melihat pasukan ‘Ashim, tentara Persia itu lari ketakutan. ‘Ashim pun kembali ke pasukan induk dengan ghanimah.

 

“Dua Ribu” Prajurit Musuh

Kemudian, Sa’d mengirim ‘Amr bin Ma’dikariba dan Thulaihah al-Asadi untuk mengintai pasukan Persia. Setelah berjalan sejauh satu farsakh lebih, keduanya sampai di gudang senjata Persia.

‘Amr berhenti di sana, sedangkan Thulaihah terus melanjutkan pengintaiannya. Tidak lama, dia sampai di perkemahan pasukan Persia. Ketika malam mulai menjulurkan tirainya, Thulaihah mendekam di tempat persembunyiannya.

Ketika malam semakin gelap, Thulaihah mendekati tenda yang lebih bagus dan melihat seekor kuda yang baik. Perlahan, Thulaihah merayap lalu mematahkan satu atau dua tiang tenda dan membawa lari kuda itu. Pasukan yang berjumlah sekitar 70.000 orang itu tersentak.

Tiga orang prajurit Persia segera mengejar. Menjelang pagi, mereka berhasil mendekati Thulaihah. Thulaihah sengaja berhenti, menunggu mereka mendekat.

Prajurit pertama yang paling depan segera menyerang Thulaihah, tetapi dengan mudah Thulaihah membunuhnya. Begitu pula prajurit kedua. Prajurit ketiga semakin marah, dua prajurit tadi adalah sepupunya.

Dia nekat menyerang, tetapi dengan mudah serangannya dipatahkan oleh Thulaihah. Akhirnya, dia menyerah dan minta ditawan oleh Thulaihah. Thulaihah menyuruhnya berjalan di depan dan membawanya ke induk pasukan lalu menghadapkannya kepada Panglima Sa’d.

Mulanya Sa’d marah melihat ketidakdisiplinan Thulaihah, “Ke mana kamu dan apa yang kamu bawa?”

“Dia prajurit Persia, tanyailah tentang pasukan mereka.”

Prajurit itu mulai takut, tetapi dia berkata, “Apakah kamu menjamin keselamatanku kalau aku jujur?”

“Ya, jujur meskipun dalam peperangan, lebih kami sukai daripada kebohongan,” kata Sa’d.

“Aku akan ceritakan kejadian yang aku alami dengan orang ini (dia menunjuk Thulaihah) sebelum yang lainnya (boleh)?” prajurit itu mulai bercerita.

Aku sudah terjun dalam berbagai pertempuran dan sering mendengar cerita tentang para pahlawan, bahkan sudah pernah bertemu dengan mereka sejak masih belia. Sampai aku mengalami kejadian yang kamu lihat ini. Aku belum pernah mendengar ada seorang laki-laki yang sendirian menerobos perkemahan 70.000 tentara.

Dia membawa lari seekor kuda dan kami bertiga mengejarnya. Prajurit pertama, yang kekuatannya setanding dengan seribu prajurit berhasil mendekat dan menyerang orang itu, tetapi dengan mudah dia mengalahkan dan membunuhnya. Begitu pula yang kedua, yang juga mempunyai kekuatan yang setanding dengan seribu prajurit. Kemudian aku berhasil mengejarnya dan aku tidak tahu berapa yang setanding denganku. Aku sangat dendam dengan terbunuhnya dua prajurit pertama, karena mereka adalah sepupuku.

Kematian seakan membayang di mataku, maka akupun menyerah dan membiarkannya membawaku kepadamu. Pasukan Persia dipimpin langsung oleh Rustum dengan kekuatan 120. 000 orang. Para pengikut yang melayani mereka, sebanyak itu juga. Orang itu masuk Islam dan diganti namanya oleh Sa’d menjadi Muslim.

Dia kembali kepada Thulaihah dan berkata, “Demi Allah, kamu tidak akan terkalahkan selama kamu tetap seperti yang aku lihat, menepati janji, jujur, dan berupaya memperbaiki serta menyantuni orang lain. Aku tidak lagi perlu bergaul dengan orang Persia.” Laki-laki Persia, yang kemudian bernama Muslim ini gugur sebagai syahid dalam pertempuran itu.

(Insya Allah bersambung)

Runtuhnya Dinasti Sasanid

Runtuhnya Dinasti Sasanid

Ketika menerima tugas ketentaraan itu, Sa’d menyadari bahwa dengan pasukannya yang serbakekurangan baik bekal dan perlengkapan, dia harus menghadapi pasukan Persia yang berjumlah besar, kuat, dan terlatih, serta bersenjata lengkap. Akan tetapi, Sa’d sangat yakin, janji Allah subhanahu wa ta’ala yang diberitakan oleh Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam, pasti terlaksana.

Ya, Allah subhanahu wa ta’ala akan menyerahkan perbendarahan Persia dan Romawi kepada Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kerajaan Bizantium Romawi telah dipatahkan oleh kaum muslimin di Yarmuk. Kini, Istana Putih Persia, pasti di ambang kehancurannya.

Pasukan al-Mutsanna bin Haritsah telah memulai penaklukan di sekitar tanah Persia.

Ketika hendak melepas Sa’d, ‘Umar memberi pesan, “Hai Sa’d, putra Ibu Sa’d. Janganlah kamu tertipu karena dipanggil khali (paman dari pihak ibu)[1] Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena Allah subhanahu wa ta’ala tidak menghapus kejelekan dengan kejelekan, tetapi Dia menghapus kejelekan dengan kebaikan. Tidak ada antara Allah subhanahu wa ta’ala dan siapa pun hubungan, kecuali dengan menaati-Nya.

Manusia di dalam agama Allah subhanahu wa ta’ala ini, sama. Allah Rabb (Pencipta, Pengatur, Pemberi rezeki, dan Pemelihara) mereka, dan mereka adalah hamba-hamba-Nya. Mereka berbeda-beda dalam hal kesejahteraan dan mendapatkan apa yang ada di sisi-Nya dengan ketaatan. Karena itu, perhatikanlah urusan yang kalian lihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu mengerjakannya, maka tekunilah dan bersabarlah.”

Sebelum berpisah, ‘Umar berkata lagi, “Kamu akan menghadapi urusan berat, maka bersabarlah menerima semuanya. Pusatkan rasa takutmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta’ala, dan ketahuilah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta’ala itu berpangkal pada dua hal, yaitu menaati-Nya dan menjauhi maksiat terhadap-Nya. Ketaatan orang yang menaati-Nya adalah dengan membenci dunia dan mencintai akhirat, sedangkan kedurhakaan orang yang mendurhakai-Nya adalah karena mencintai dunia dan membenci akhirat.”

Setelah itu, bergeraklah rombongan pasukan yang berjumlah empat ribu orang itu menuju Irak (Persia).

Berturut-turut, untuk memperkuat pasukan kaum muslimin yang dipimpin Sa’d, Amirul Mukminin ‘Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu mengirim Ba’ashmah bin ‘Abdullah dengan sepasukan tentara, menugaskan pula al-Mutsanna bin Haritsah yang sudah berada di tanah Persia sejak masa Khalid Saifullah, agar bergabung dengan Sa’d. Bahkan, al-‘Ala’ bin al-Hadhrami yang sedang bertugas di Bahrain juga diperintahkan bergerak menuju Babil.

Al-‘Ala’ berangkat setelah menunjuk Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu menggantikannya di Bahrain. Tetapi, dalam perjalanan, al-‘Ala meninggal dunia.

Al-Mutsanna bin Haritsah juga sudah bertolak. Namun, takdir Allah subhanahu wa ta’ala berlaku lain. Luka yang dideritanya dalam peristiwa jembatan (al-Jusr) yang heroik, pecah kembali hingga membawa kematiannya. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala merahmatinya.

 

Mengatur Barisan Muslimin

Muharram tahun empat belas hijriah. Pasukan Persia sudah mempersiapkan diri untuk menghancurkan orang-orang Arab. Tujuh belas ekor gajah diikutsertakan dalam pasukan Persia diiringi dua puluh prajurit khusus. Di atas gajah-gajah itu diberi tutup dari besi. Gading-gadingnya dibungkus sutra berhias dan setiap gajah dikawal oleh pasukan berkuda.

Setelah keberangkatan Sa’d, beberapa kekuatan prajurit tiba di Madinah memenuhi panggilan jihad dari Amirul Mukminin. Tanpa menunggu waktu, ‘Umar mengirim mereka menyusul Sa’d bin Abi Waqqash. Dengan demikian, kekuatan pasukan Sa’d semakin bertambah.

Berturut-turut, para pahlawan Islam di Tanah Arab mulai bergabung dalam pasukan yang dipimpin Sa’d. Para pahlawan itu sendiri tidak hanya jago dalam memainkan pedang dan tombak, tetapi juga ahli dalam berpidato dan bersyair. Mereka mempunyai kedudukan di kabilah dan negeri mereka masing-masing. Di antara mereka ada Asy’ats bin Qais, Thulaihah al-Asadi, dan ‘Amr bin Ma’dikariba, serta yang lainnya.

Mendekati Zamrud, kekuatan pasukan muslimin sudah bertambah menjadi 20.000 orang. Setelah pasukan al-Mutsanna dan beberapa kabilah berdekatan bergabung, demikian pula yang akan datang dari Syam, jumlah pasukan menjadi 36.000 orang.

Sambil menunggu pasukan yang datang dari Syam, Sa’d berhenti di Syaraf. Menunggu kedatangan sahabatnya al-Mutsanna. Akan tetapi, yang muncul adalah saudara al-Mutsanna, Mu’anna bin Haritsah bersama Salma, istri al-Mutsanna.

Setelah bertemu dengan Sa’d, Mu’anna menyampaikan pesan-pesan al-Mutsanna, di antaranya agar tidak menyerang Persia di dalam wilayah mereka sendiri, tetapi seranglah mereka di perbatasan yang dekat tanah Arab, tetapi tidak jauh dari perkotaan. Sebab, jika kaum muslimin menang, semua yang dibawa bangsa Persia akan menjadi milik kaum muslimin dan bila kebalikannya, orang-orang Majusi itu lebih tahu menyelamatkan diri dan lebih berani di negeri mereka sendiri.

Sa’d memahami pendapat dan pesan al-Mutsanna yang disampaikan Mu’anna. Hal ini membuat Sa’d semakin sedih, maka dia pun mendoakan al-Mutsanna. Sebetulnya, jarak pertemuan antara Sa’d dan al-Mutsanna sudah dekat, tetapi kematian lebih dahulu menjemput al-Mutsanna. Pahlawan besar itu pun berangkat memenuhi janjinya.

Al-Mutsanna memang bukan sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Akan tetapi, keimanan dan keberaniannya serta keahliannya dalam peperangan telah mengantarkannya menjadi panglima kaum muslimin sesudah Khalid, untuk memimpin pasukan menaklukkan Persia. Selain itu, sebagaimana telah diceritakan, al-Mutsanna sangat mengenal keadaan di wilayah tersebut.

Beberapa waktu kemudian, Sa’d melamar Salma dan menikahinya. Inilah salah satu kebiasaan orang Arab sebagai penghargaan dan mengenang jasa serta kemuliaan pemimpin yang sudah meninggal dunia, sekaligus penghormatan terhadap jandanya, agar dengan demikian wanita yang mulia itu tetap berstatus mulia sebagaimana bersama suaminya dahulu.

Qadisiyah, di zaman jahiliah adalah gerbang menuju tanah Persia. Daerah ini pintu masuk berbagai bahan keperluan bangsa ini. Pelabuhan-pelabuhannya luas, tanahnya subur dan diperkuat dengan benteng-benteng yang kokoh serta jembatan penyeberangan yang melengkung dengan sungai-sungai yang jarang ada.

Sa’d juga melaporkan keadaan di setiap tempat yang disinggahi pasukannya. Dia menceritakan keadaan Qadisiyah yang hijau membentang panjang ke Hirah. Dia melaporkan bagaimana penduduk Sawad yang pernah berdamai dengan pasukan muslimin sekarang bergabung dengan Persia.

Amirul Mukminin tetap memantau dan meminta Sa’d agar tetap di tempatnya, dan baru betul-betul menyerang setelah berada di Madain. Sebab, menurut beliau di situlah kehancuran mereka, Insya Allah. Keyakinan Amirul Mukminin bukan karena meremehkan bangsa Persia, melainkan janji yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala kepada Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. Itu pun, bukan karena Allah subhanahu wa ta’ala menzalimi bangsa Persia, melainkan merekalah yang menzalimi diri sendiri dengan kesyirikan dan kekejaman serta keingkaran yang mereka perbuat. Wallahu a’lam.

Setelah menerima perintah dari Amirul Mukminin melalui surat-menyurat yang terus berlangsung sampai peperangan berlangsung, Sa’d pun bergerak menuju Qadisiyah sesudah mengatur pasukannya sedemikian rupa.

Sa’d mulai menunjuk beberapa komandan pasukan dan memecahnya menjadi beberapa regu. Kemudian, Sa’d menetapkan posisi masing-masing regu dengan komandannya.

Di barisan depan, beliau tempatkan para sahabat senior yang pernah menyertai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berperang. Tujuh puluh orang di antara mereka adalah veteran Perang Badr. Sekitar 300-an sisanya adalah orang-orang yang pernah ikut dalam Sumpah Setia di Hudaibiyah (Bai’atur Ridhwan).

Sa’d membawa mereka ke ‘Uzaib dan menetap beberapa lama sebelum melanjutkan perjalanan menuju Qadisiyah. ‘Uzaib adalah sebuah gudang senjata bangsa Persia yang dijaga ketat. Di setiap benteng ada orang yang mengawasi. Pasukan muslimin yang bertindak sebagai perintis sudah tiba di waktu subuh. Mereka tidak segera maju sampai datang satu regu pasukan yang akan menyerang benteng itu.

Setelah mendekat ke arah benteng, mereka melihat ada orang yang memacu kudanya menuju Qadisiyah. Ternyata orang-orang yang mereka lihat adalah bagian taktik Persia untuk mengintai kekuatan pasukan muslimin yang datang ke negeri mereka. Begitu kaum muslimin memasuki benteng, orang-orang itu sudah tidak ada di sana. Kaum muslimin hanya menemukan sejumlah tombak dan panah.

Sa’d tetap di ‘Uzaib walaupun pasukan Persia sudah tidak ada di sana. Kesempatan itu digunakan Sa’d menanamkan rasa takut di hati penduduk di sekitar ‘Uzaib dengan serangkaian serangan kecil. Ketika mereka tiba di ibu kota Bani Lakhm, mereka menyergap iring-iringan pengantin putri yang akan diserahkan kepada seorang pejabat di Sinnain.

Barang-barang berharga berikut pengiring rombongan itu ditawan dan diserahkan kepada Sa’d. Kemudian, Sa’d membagi-bagikannya kepada pasukan muslimin.

Demi mengetahui kejadian tersebut, penduduk Irak semakin ketakutan. Mereka tidak lagi mampu membangkang terhadap pasukan muslimin.

Sa’d semakin kuat di ‘Uzaib dan mulai membuat markas di Qudais.

(Insya Allah bersambung)

Ditulis oleh Al-Ustadz Abu Muhammad Harits


[1] Sa’d dari Bani Zuhrah, kabilah Ibunda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Meruntuhkan Kesombongan Dinasti Sasanid

Meruntuhkan Kesombongan Dinasti Sasanid

Baiknya rakyat baru terwujud jika pemimpinnya telah memperbaiki dirinya. Walau tidak mutlak, tetapi kalimat ini banyak benarnya. Sebab, bisa jadi pula jika rakyat itu rusak iman dan akhlaknya, Allah subhanahu wa ta’ala akan pilihkan bagi mereka pemimpin yang sama seperti mereka. Bahkan, bisa jadi lebih jahat, sebagai hukuman terhadap mereka.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman, “Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.” (al-An’am: 129)

Demikianlah sunnatullah, Dia menjadikan sebagian orang zalim itu menguasai orang yang zalim lainnya, mengajaknya kepada kejahatan, membuatnya tidak memerhatikan kebaikan, bahkan membuat mereka meninggalkan kebaikan itu. Itu semua adalah sebagian hukuman yang Allah subhanahu wa ta’ala timpakan kepada mereka.

Oleh karena itu, kaum muslimin di mana saja mereka bermukim, mendapati penguasa mereka berbuat zalim terhadap mereka, hendaklah mereka menyadari keadaan diri mereka sendiri lebih dahulu, sebelum mereka menyalahkan penguasa mereka. Sebagaimana dalam ayat yang mulia ini, bisa jadi penguasa yang mereka anggap berbuat zalim terhadap mereka, merampas hak-hak mereka, tidak mengayomi mereka, tidak membimbing mereka kepada yang haq, adalah hukuman atas kezaliman yang telah mereka lakukan lebih dahulu.

Kemaksiatan dan pelanggaran terhadap syariat Allah subhanahu wa ta’ala yang mereka lakukan akhirnya membuahkan kejelekan demi kejelekan, sampai munculnya penguasa yang menimpakan kejelekan yang lebih berat kepada mereka. Wallahul musta’an.

Ketika kaum muslimin yang ditinggalkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Abu Bakr radhiallahu ‘anhu masih berpegang teguh dengan agamanya, menjalankan sunnah Nabi-Nya, Allah subhanahu wa ta’ala memilihkan untuk mereka pemimpin yang setara dengan mereka. Sama baiknya, bahkan lebih, baik dalam hal ilmu, iman, takwa, maupun amal.

Itulah ‘Umar bin al-Khththab radhiallahu ‘anhu. Dia telah memperbaiki dirinya lebih dahulu sejak mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengikrarkan keislamannya. Demikian pula selama menyertai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan mendampingi Abu Bakr ash-Shiddiq radhiallahu ‘anhu.

‘Umar selalu memperbaiki hubungan antara dia dan Rabbnya k. Kaum muslimin juga telah memperbaiki hubungan mereka dengan Allah subhanahu wa ta’ala, juga dengan sesama mereka, maka Allah subhanahu wa ta’ala membalas kebaikan mereka dengan memilihkan seorang pemimpin yang sebaik mereka, bahkan lebih.

‘Umar sangat takut kalau dia ditanya oleh Allah subhanahu wa ta’ala bagaimana bisa jiwa seorang muslim melayang begitu saja. Sering beliau terlihat mengantuk di siang hari, hingga ada yang menyarankan agar beliau tidur saja.

“Kalau aku tidur lelap di malam hari, hilang bagianku dengan Allah subhanahu wa ta’ala. Kalau aku tidur di siang hari, telantarlah urusan rakyat yang menjadi tanggung jawabku,”

Tidak hanya urusan rakyat di dalam kota Madinah yang menjadi perhatian beliau, tetapi juga pasukan muslimin yang sedang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta’ala, meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. Beliau selalu mengingatkan para panglima agar jangan membawa pasukannya ke dalam bahaya.

Pernah diceritakan, salah seorang prajurit muslim mengalami kelumpuhan karena kedinginan. Berita itu sampai kepada Amirul Mukminin. Beliau kemudian berkata kepada Jarir bin ‘Abdillah al-Bajali radhiallahu ‘anhu, yang menjadi komandan, “Hai Jarir, ini sum’ah (agar didengar dan dipuji orang). Sesungguhnya siapa yang berbuat sum’ah, niscaya Allah subhanahu wa ta’ala perdengarkan.”

Maksudnya, seseorang berangkat pada musim dingin agar disebut-sebut bahwa dirinya berperang di musim dingin.

Begitu besar perhatian beliau terhadap jiwa pasukan muslimin, sampai-sampai beliau melarang mereka mengendarai kapal dan bertempur di laut. Ketika Mu’awiyah mendesak untuk berperang di laut, ‘Umar bertanya kepada ‘Amr bin al-‘Ash bagaimana naik kapal. ‘Amr menerangkan, “Seperti seekor ulat di atas sebatang ranting, kalau oleng, ulat itu tenggelam….”

Kemudian beliau menulis surat kepada Mu’awiyah, “Demi yang mengutus Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam membawa al-haq, Aku tidak akan membawa seorang muslimin pun dengan kapal.”

Cintanya yang besar kepada seorang muslim dan antusiasnya atas keselamatan mereka membawa kepada keadaan yang mengherankan kaum muslimin; baik yang berada bersama beliau di Madinah, maupun yang sedang berada jauh di negeri lain, berhadapan dengan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta’ala.

Suatu ketika, Amirul Mukminin berdiri menyampaikan khutbah Jum’at di Masjid Nabawi. Belum lama berkhutbah, beliau berseru, “Ke gunung itu, ke gunung itu, wahai pasukan. Siapa yang mengambil serigala sebagai penggembala, berarti dia zalim.”

Kaum muslimin yang sedang mendengarkan khutbah tercengang keheranan. Ada apa dengan Amirul Mukminin? Mereka tidak paham apa maksud beliau berkata demikian? Siapa yang dimaksud?

Selesai shalat, ‘Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu bertanya, “Apa yang Anda serukan ini?”

“Apakah kamu mendengarnya?” beliau balik bertanya.

Kata ‘Ali, “Ya. Saya dan semua yang di Masjid mendengarnya.”

“Muncul dalam batinku, orang-orang yang musyrik itu menyerang saudara-saudara kita dan mendesak mereka, sementara mereka (kaum muslimin) melewati sebuah gunung. Kalau mereka menuju ke gunung itu tentu mereka bisa menyerang siapa saja yang mereka temui dan pasti mereka menang. Kalau mereka melampauinya, niscaya mereka binasa, maka terucaplah olehku kalimat tadi.”

Sebulan kemudian, datanglah seorang kurir membawa berita gembira, lalu dia menyebutkan bahwa pada hari Jum’at itu, ketika mereka melewati sebuah gunung, mendengar suara yang mirip dengan suara ‘Umar yang menyerukan, “Ke gunung itu, ke gunung itu, wahai pasukan.” Mereka segera ke gunung itu, lalu Allah memberi kemenangan kepada mereka.

Itulah ‘Umar radhiallahu ‘anhu. Semasa hidup Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beberapa wahyu turun menyetujui pendapatnya. Firasatnya sering terbukti terhadap beberapa kejadian. Namun, beliau tidak selalu mengandalkan firasatnya memutuskan persoalan. Sebaliknya, beliau sering bermusyawarah dengan para sahabat.

Nun, di negeri seberang, dari balik gunung-gunung batu dan padang sahara, terdengar berita bahwa bangsa Persia telah bersiap-siap menyerang kaum muslimin. Amirul Mukminin segera mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Beliau berniat memimpin sendiri pasukan kaum muslimin.

Akan tetapi, beberapa sahabat senior melarang beliau berbuat demikian. Mereka meminta agar Amirul Mukminin tetap di Madinah dan menunjuk seseorang untuk menjadi panglima kaum muslimin menghadapi Persia.

Siapakah dia?

Waktu itu, Sa’d bin Abi Waqqash sedang bertugas menarik zakat di Hawazin. Beliau menulis surat kepada Amirul Mukminin melaporkan tugasnya, bertepatan saat Amirul Mukminin sedang berdiskusi dengan para sahabatnya tentang siapa yang layak ditunjuk sebagai panglima.

Saat mereka berdiskusi, tiba-tiba ‘Abdurrahman bin ‘Auf berseru, “Saya menemukan calonnya, wahai Amirul Mukminin.”

“Siapa?” tanya ‘Umar.

“Si Singa, Sa’d bin Abi Waqqash,” jawab ‘Abdurrahman.

Ketika semua menyetujui Sa’d sebagai panglima, ‘Umar berkata, “Dia memang pemberani, juga ahli pedang dan panah.”

Setelah itu, Amirul Mukminin memerintahkan agar Sa’d segera pulang ke Madinah. Begitu keduanya bertemu, ‘Umar berkata, “Saya ingin memberimu tugas besar.”

“Kalau menarik zakat atau jizyah, saya tidak mau. Kalau berperang, saya siap,” jawab Sa’d dengan gagah.

“Memang untuk perang.”

Akhirnya, Sa’d menerima tugas panglima itu dalam keadaan menyadari betul bahaya besar yang akan dihadapi, karena mereka akan melawan para Kisra Persia, yang terkenal sebagai ahli-ahli perang. Wallahu a’lam.

(insya Allah bersambung)

Ditulis oleh Al-Ustadz Abu Muhammad Harits