Browsing category

Asy Syariah Edisi 046

Ummu Qois Bintu Mihshan

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran)   Dia salah seorang wanita yang awal mula berislam di negeri Makkah, kemudian berbaiat kepada Rasulullah n. Ketika kaum muslimin hijrah ke negeri Madinah, dia pun turut berhijrah bersama keluarganya untuk menyelamatkan agamanya. Ummu Qais bintu Mihshan bin Hurtsan bin Qais bin Murrah bin Bukair bin Ghanam bin Dudan […]

Untuk Suami dan Istri Nasihat dari Imam Al-Albani

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah)   Dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang mesti ada saja empasan ombak dan terpaan badai, sepasang suami istri selalu butuh nasihat agar mereka selamat membawa bahtera mereka sampai ke dermaga kebahagiaan. Keduanya butuh untuk selalu diingatkan dan hendaknya tak jemu-jemu mendengarkan nasihat/peringatan walaupun sudah pernah mengetahui apa yang dinasihatkan tersebut. […]

Yang Luput dari Perhatian

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran)   Masalah najis bukanlah perkara sepele, melainkan masalah yang sangat urgen, bahkan berkaitan dengan ibadah yang paling besar, yaitu shalat. Oleh karena itu para ulama biasa membahas masalah najis dan kesucian sebelum mereka membahas shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Namun amatlah disayangkan, kaum muslimah yang notabene berperan sebagai ibu terkadang […]

Waktu-waktu Shalat Sunnah

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Ishaq Muslim Al-Atsari)   1. SHALAT DHUHA Shalat dhuha dikerjakan pada siang hari. Waktunya yang utama/afdhal disebutkan dalam hadits di bawah ini: Zaid bin Arqam z melihat orang-orang sedang shalat dhuha, maka ia berkata: Ketahuilah, orang-orang itu sungguh mengetahui bahwa shalat (dhuha) di selain waktu ini lebih utama. Rasulullah n bersabda: صَلاَةُ […]

Waktu-Waktu Shalat Sunnah

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Ishaq Muslim Al-Atsari)   1. SHALAT DHUHA Shalat dhuha dikerjakan pada siang hari. Waktunya yang utama/afdhal disebutkan dalam hadits di bawah ini: Zaid bin Arqam z melihat orang-orang sedang shalat dhuha, maka ia berkata: Ketahuilah, orang-orang itu sungguh mengetahui bahwa shalat (dhuha) di selain waktu ini lebih utama. Rasulullah n bersabda: صَلاَةُ […]

Kejujuran Tekad dan Amal

(ditulis oleh: Al-Ustadz Qomar Suaidi)   Tiada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada kejujurannya terhadap Rabbnya dalam segala urusan, bersama dengan itu kejujuran tekadnya. Sehingga ia bersikap jujur terhadap Allah l dalam tekadnya dan dalam amalnya. Allah l berfirman: “Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, […]

Perang Mu’tah

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Muhammad Harits)   Tikaman demi tikaman terhadap Islam terus saja berlangsung. Peristiwa kali ini pun akhirnya membuka babak baru pertempuran antara Rasulullah n dan para sahabatnya melawan persekongkolan musyrikin dan salibis, perang Mu’tah. Peristiwa ini terjadi di daerah Mu’tah dekat Balqa’ wilayah Syam (sekarang Jordania). Peristiwa ini terjadi pada tahun ke delapan […]

Ya Allah Jangan Jadikan Kuburku Berhala

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Usamah Abdurrahman )   Inilah untaian doa sekaligus peringatan Rasulullah n di atas ranjang kematian beliau. Doa dengan kata-kata yang sarat makna dan sebuah ungkapan yang mengandung luapan kasih sayang, “Ya Allah, jangan jadikan kuburku berhala.”1 Sebuah bentuk semangat yang tinggi dan kasih sayang yang dalam terhadap umatnya. Hal ini telah dijelaskan […]

Kewajiban Mencari Rezeki yang Halal

(ditulis oleh: Al-Ustadz Qomar Suaidi)   Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta Alam, Dzat Yang Maha Tinggi dengan sifat-sifat-Nya yang mulia dan nama-nama-Nya yang berada pada puncak keindahan. Semoga shalawat dan salam-Nya selalu Ia curahkan keharibaan Rasul-Nya Muhammad, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mencari rezeki merupakan tuntutan kehidupan yang tak mungkin seseorang […]

Islam Tak Menghalalkan Segala Cara

(ditulis oleh: Al-Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi)   Telah berlalu suatu masa yang diabadikan dalam sejarah sebagai masa jahiliah. Umat manusianya dilanda krisis keimanan dan haus akan siraman rohani. Perilakunya menyimpang dari norma-norma luhur dan agama yang suci. Lorong-lorong kehidupannya pun dikotori sampah-sampah kesyirikan dan kemaksiatan. Sementara pelita keimanan dan rambu-rambu akhlak mulia telah lama redup […]