POKOK HIKMAH ADALAH DIAM

Muhammad bin ‘Ajlan t mengatakan, “Ucapan manusia ada empat macam: (1) berzikir mengingat Allah l, (2) membaca al-Qur’an, (3) bertanya tentang sebuah ilmu lalu ia diberi tahu, dan (4) berkata tentang urusan dunia yang diperlukan. Seseorang berkata kepada Salman al-Farisi z, ‘Berilah aku wasiat!’ Salman mengatakan, ‘Engkau jangan berbicara.’ Lelaki itu menjawab, ‘Orang yang hidup […]