Browsing category

Syariah Edisi 3

Jual Beli Secara Kredit

Kepada ustadz, saya mempunyai pertanyaan dan mohon penjelasannya. Bagaimana hukumnya jual-beli barang dengan sistem kredit? Apakah sama dengan riba? Demikian pertanyaan saya, atas jawaban ustadz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Halimah asy…@plasa.com Jual beli dengan sistem kredit (cicilan), yang ada di masyarakat digolongkan menjadi dua jenis: Jenis pertama, kredit dengan bunga. Ini hukumnya haram dan […]

Tauhid, Wahai Para Da’i!

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Usamah Abdurrahman bin Rawiyah An-Nawawi) Dakwah merupakan ibadah yang agung. Sayangnya, dakwah telah banyak disalahgunakan untuk membungkus kampanye politik dalam rangka mencari pengikut, merekrut simpatisan dan kader partai, atau sekedar mencari dunia. Di sisi lain, ada da’i yang mengkhususkan pada persoalan-persoalan politik hingga melupakan hal-hal mendasar dalam Islam. Lalu bagaimanakah sesungguhnya […]

Turunnya Cahaya Nubuwwah

(ditulis oleh: Al-Ustadz Idral Harits) Menginjak usia ke-40, Muhammad r kian sering melakukan tahannuts (beribadah) dengan cara menyendiri di gua Hira’.  Telah tertanam dalam sanubarinya, kebencian terhadap berhala-berhala, bahkan terhadap segenap kejelekan yang ada pada masyarakatnya. Allah I telah mempersiapkan beliau untuk menerima al-haq sebagai ilmu dan amal. Allah I mensucikan hati dan jiwa Muhammad […]

Mewaspadai Penyeru Kebinasaan

(ditulis oleh: Al-Ustadz Qomar Suaidi, Lc.) Jalan-jalan kesesatan jumlahnya sangat banyak dan bentuknya pun bermacam-macam. Demikian banyaknya sampai masyarakat sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Salah satunya adalah ilmu filsafat. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan beberapa point yang menunjukkan keharusan berhati hati dalam mengambil ilmu sebagaimana tersebut dalam ayat: “Adapun yang dalam […]

Sabar

‘Umar bin Al-Khaththab z berkata: “Kehidupan yang terbaik kami dapatkan dengan sabar. Jika sabar itu ada pada seseorang, pasti ia tergolong orang dermawan.” ‘Ali bin Abi Thalib z berkata: “Posisi sabar bagi iman seperti posisi kepala bagi tubuh. Jika kepala terputus maka matilah badan. Ketahuilah, tidak beriman orang yang tidak sabar.” ‘Umar bin Abdul ‘Aziz […]