Sistem Kredit di Market Place

Pertanyaan: Seseorang berjualan online melalui market place. Kemudian ada pembeli yang menggunakan sistem kredit. Lalu penjual mengarahkan untuk menggunakan sebuah aplikasi kredit digital. Apakah diperbolehkan? Aplikasi kredit digital itu ada unsur ribanya. Jawaban: Kami sendiri belum mengetahui unsur riba yang ada pada aplikasi kredit digital yang dimaksud. Hanya saja, mengarahkan orang lain agar menggunakan suatu […]