Browsing tag

makna jihad

Meluruskan Cara Pandang Terhadap Jihad

Jihad adalah amalan yang sangat agung. Ia bahkan menjadi puncaknya Islam. Namun sayang, wajah Islam saat ini justru tercoreng dengan beragamnya paradigma tentang jihad oleh umat Islam sendiri. Keadaan ini memunculkan berbagai amalan yang diklaim oleh pelakunya sebagai jihad, padahal bila ditinjau dari ajaran Islam bukan termasuk jihad. Akibat lebih jauh, Islam kini dianggap sebagai […]

Jihad Bersama Penguasa

Sebagai sebuah amal besar, jihad mensyaratkan adanya seorang pemimpin. Dalam prinsip Ahlus Sunnah, pihak yang paling berhak untuk memimpin jihad adalah penguasa (pemerintah). Penguasa yang bagaimana yang pantas menjadi pemimpin jihad? Bila pemimpin itu seorang yang jahat, apakah kita tetap menaatinya atau boleh menolak perintahnya?

Potret Buram Jihad

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته Jihad memang bukan lagi ‘sesuatu’ yang baru. Seiring maraknya aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia, jihad menjadi istilah yang sangat populer dan acap menghiasi berbagai media. Di sini, pandangan masyarakat sebenarnya beragam. Sebagian ada yang ‘memaklumi’ karena ada akumulasi motif yang melatari tindakan pelakunya, terlepas dari apa dan […]