Nabi Ibrahim Membangun Ka’bah

Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimas salam bahu-membahu menyempurnakan bangunan Ka’bah, rumah suci itu. Hingga ketika sampai pada letak Hajar Aswad sekarang ini, beliau berkata kepada putranya, “Carikan batu, sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah.” Ismail segera mencari batu yang diinginkan ayahnya. Tak lama mencari, beliau kembali dan melihat ternyata ayahnya telah memasang sebuah batu. Ismail melihat […]