Browsing tag

Musailamah al-Kadzdzab

Kemunculan Nabi Palsu, Pertanda Datangnya Hari Kiamat

Kemunculan para nabi palsu di muka bumi ini sesungguhnya merupakan salah satu tanda dari sekian tanda Hari Kiamat. Di antara mereka ada yang sekadar mengaku-ngaku. Namun, ada pula yang dengan berani “mendakwahkan” ajarannya sehingga ia memiliki banyak pengikut. Kemunculan mereka ini, selain pertanda bahwa Hari Kiamat kian dekat, sekaligus merupakan bukti kebenaran kenabian Rasulullah, Muhammad […]

Menumpas Musailamah al-Kadzdzab (1)

Sajah dan Bani Tamim Sajah bintu al-Harits bin Suwaid bin ‘Aqfan at-Taghlibiyah adalah seorang wanita Arab beragama Kristen. Ia muncul di saat bani Tamim bersikap mendua, apakah terus berada dalam kemurtadan, atau tetap dalam Islam tanpa menunaikan zakat, atau menunaikannya. Sajah mengaku nabi dan mempunyai pasukan, gabungan dari kaumnya dan orang-orang yang menerima pengakuannya, seperti […]