Adab Pembayaran Zakat

Dalam membayar zakat ada adab-adab yang perlu diketahui serta diperhatikan demi sah dan sempurna pembayarannya. Adab-adab tersebut adalah sebagai berikut. Zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap harta zakat adalah yang bernilai sedang. Zakat bukan berupa harta yang bagus, demi hak dan kepentingan pemilik harta. Zakat bukan pula berupa harta yang jelek, demi hak dan kepentingan […]