Perang Badr Kubra (1)

Perang Badr adalah peperangan besar pertama yang dihadapi kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir Qurays. Rasulullah dan para sahabatnya mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin, termasuk strategi perang yang akan digunakan. Dalam peristiwa ini semakin terlihat kebenaran iman para sahabat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab-Sebab Pertempuran Pada bulan Ramadhan tahun 2 Hijriah, sampai berita kepada Rasulullah shallallahu […]