Tahdzir terhadap Orang yang Berbuat Fasik Terang-Terangan

Pertanyaan: Apakah tahdzir (memperingatkan manusia) dari seseorang yang menampakkan perbuatan fasik terang-terangan dan terkenal dengan kefasikannya, termasuk ghibah yang seseorang akan ditanya tentangnya pada hari kiamat? Jawab: Apabila keadaan sebenarnya adalah sebagaimana yang disebutkan dan tujuan penyebutan keadaannya adalah untuk memperingatkan manusia dari kejelekannya sehingga orang yang tidak tahu tidak teperdaya olehnya, hal ini boleh. […]