Jenis-Jenis Harta yang Diperselisihkan Zakatnya

Ada beberapa jenis harta yang diperselisihkan zakatnya oleh ulama. Rikaz (Harta Terpendam Peninggalan Jahiliah) Rikaz secara bahasa meliputi harta terpendam dan barang tambang. Adapun menurut istilah syariat, maknanya terbatas pada harta terpendam peninggalan jahiliah dan tidak termasuk hasil tambang, menurut pendapat yang benar. Ini adalah pendapat jumhur ulama bersama Ibnu Hazm rahimahullah dan dibenarkan oleh […]