Khalifah Rasulullah Abu Bakr Ash-Shiddiq

Nasab dan Masa Kelahirannya Dilahirkan dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murrah bin Ka’b bin Luai bin Ghalib al-Qurasyi at-Taimi. Abu Bakr lebih dikenal dengan kuniahnya, yang berasal dari kata al-bakr (unta muda). Abdullah bin Abi Quhafah dilahirkan sesudah Tahun Gajah, selang dua […]