Browsing tag

anak laki-laki

Bolehkah Anak Lelaki Belajar Tajwid kepada Wanita?

Pertanyaan: Apakah boleh kita belajar ilmu tajwid kepada seorang wanita yang juga mengajar ilmu tajwid kepada anak laki-laki yang umurnya sekitar kelas lima SD? Jawaban: Pernah diajukan sebuah pertanyaan kepada Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, “Bolehkah guru lelaki mengajari anak-anak perempuan yang belum mencapai usia tujuh tahun?” Beliau menjawab, “Hal ini tidak mengapa. […]

Perhiasan Wanita di Hadapan Anak Laki-Laki

Saudariku yang mulia… semoga rahmat Allah subhanahu wa ta’ala selalu besertamu… Kita masih melanjutkan pembicaraan tentang beberapa golongan yang diperkenankan memandang perhiasan/tubuh wanita sebagaimana termaktub dalam firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam surat an-Nur ayat 31. Dan kita dapatkan golongan terakhir yang disebutkan dalam ayat adalah anak laki-laki yang belum mengerti aurat wanita. Sebagaimana Allah […]