Browsing tag

ghuluw

Ghuluw Nasrani Terhadap Isa bin Maryam

Akar penyimpangan, selain kebodohan, adalah sikap ghuluw (berlebihan) dalam beragama. Sikap ini pulalah yang mengantarkan Nasrani keluar dari wilayah keimanan. Umat Islam telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala dan Rasul-Nya untuk menjauhi jalan dan amalan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Di antara amalan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta’ala di mana ahlul kitab […]

Jaring-Jaring Setan Itu Bernama Ghuluw

Setan tak hanya menyerang orang-orang yang bergelimang maksiat, tetapi juga menjerat hamba-hamba-Nya yang gemar beribadah. Ia menggunakan dua cara untuk menyesatkan umat Islam. Cara pertama ia gunakan untuk mengelabui seorang muslim yang bergelimang maksiat, yaitu dengan menjadikan maksiat yang ia lakukan seakan-akan sesuatu yang indah sehingga ia akan selalu jauh dari ketaatan. Rasulullah shallallahu alaihi […]

Ghuluw Jembatan Menuju Kesesatan

Berlebih-lebihan dalam segala hal tentu tak membawa manfaat apa pun. Demikian juga dengan berlebih-lebihan (ghuluw) dalam menjalankan agama ini. Meski dilandasi dengan niat yang baik sekalipun, sikap ghuluw tak lain hanya akan membawa kita menuju kesesatan.