Persatuan Hakiki adalah Kesepakatan Mengikuti Jejak Para Shahabat Nabi

Inilah kunci persatuan dan keselamatan dalam memahami Islam. Apabila setiap “kepala” memahami Islam dengan pemahamannya sendiri, Islam akan menjadi berapa macam?