Khaulah bintu Tsa’labah

Betapa kegalauan itu menguasai dirinya. Kepada Rasul-Nya dia tuturkan segalanya, mengharap jalan keluar atas kesempitan yang dihadapinya. Pengaduannya berujung kemuliaan, ketika Allah subhanahu wa ta’ala yang di atas Arsy mendengarnya. Wanita itu bernama Khaulah bintu Tsa’labah bin Ashram bin Fihr bin Tsa’labah bin Ghanmin bin Auf radhiyallahu ‘anha. Dia disunting oleh anak pamannya, Aus bin […]