HOAKS RASA ARAB SAUDI

Dengan segala kekurangannya, Arab Saudi kini menjelma menjadi simbol Islam terbesar, apalagi dengan penerapan syariatnya yang sangat baik. Dengan segala cara pula, musuh-musuh Arab Saudi dan Islam, berusaha mendiskreditkan Arab Saudi. Berbagai berita miring yang menyudutkan Arab Saudi, selalu hangat digoreng oleh mereka yang terusik dengan dakwah tauhid yang menjadi dasar Negara tersebut. Media-media mainstream, […]