Shaffiyah Binti Huyai Cinta dari Tanah Khaibar

Benteng-benteng Khaibar menyisakan kemenangan bagi kaum muslimin setelah terkepung selama 20 hari. Pasukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tak hanya pulang membawa kegemilangan, namun juga membawa cinta seorang wanita, Shafiyyah bintu Huyai radhiallahu ‘anha.