Sebab Hilangnya Agama

Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu berkata,

“Janganlah kalian taklid kepada siapa pun dalam perkara agama hingga apabila ia beriman, (kamu) ikut beriman’ apabila ia kafir, (kamu) ikut pula kafir. Jika kamu ingin berteladan, ambillah contoh orang-orang yang telah mati karena yang masih hidup tidak aman dari fitnah.”

Abdullah bin Ad-Dailami rahimahullah berkata,

“Sebab pertama hilangnya agama ini adalah ditinggalkannya As-Sunnah (ajaran Nabi). Agama ini akan hilang sunnah demi sunnah sebagaimana lepasnya tali seutas demi seutas.”

Abdullah bin ‘Athiyah rahimahullah berkata,

“Tidaklah suatu kaum berbuat bid’ah dalam agama kecuali Allah akan mencabut dari mereka satu sunnah yang semisalnya. Sunnah itu tidak akan kembali kepada mereka sampai hari kiamat.”

Az-Zuhri rahimahullah berkata,

“Ulama kami yang terdahulu selalu mengingatkan bahwa berpegang teguh dengan As-Sunnah adalah keselamatan. Ilmu akan dicabut dengan segera. Tegaknya ilmu adalah kekokohan agama dan dunia. Adapun hilangnya ilmu maka hilang pula semuanya.”

(Diambil dari kitab Lammud Durril Mantsur Minal Qaulil Ma`tsur yang disusun oleh Abu Abdillah Jamal bin Furaihan Al-Haritsi)

Nasehat Islaminasehat ulama