Menghadiahi Minyak Wangi

Bolehkah seorang wanita menghadiahkan sebotol minyak wangi kepada wanita lain, padahal wanita yang dihadiahi tersebut biasa keluar rumah dengan memakai minyak wangi? Apakah yang menghadiahi terkena dosa?

Jawab:
Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz t menjawab, “Tidak apa-apa menghadiahkan minyak wangi kepada wanita lain karena hadiah bisa mendatangkan rasa cinta dan orang yang memberi hadiah beroleh pahala. Jika ternyata minyak wangi tersebut dipakai untuk perkara yang haram, dosanya ditanggung si pemakai. Akan tetapi, jika yang menghadiahkan mengetahui bahwa minyak wangi yang dihadiahkan akan dipakai untuk keluar rumah, ia tidak boleh menghadiahkannya, karena hal itu termasuk saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah l berfirman:

“Janganlah kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan.” (al-Maidah: 2)
Wallahu a’lam.” (Dimuat dalam surat kabar ‘Ukkazh, no. 10877, tanggal 7/1/1417 H, sebagaimana dikutip dalam Majmu’ Fatawa wa Rasail Mutanawwi’ah Samahatusy Syaikh Ibn Baz t, 20/62—63)