Ummu Khalid Bintu Khalid

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran)

Dari Sang Raja Najasyi tersampaikan ucapan salam bagi Rasulullah n yang mulia, melalui para muhajirin yang tiba dari negeri seberang. Di antara mereka, ada seorang gadis kecil yang kelak mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah n, dipakaikan sehelai baju hadiah dari Sang Najasyi. Gadis kecil yang kelak turut meriwayatkan ilmu dari Rasulullah n.

Dia bernama Amah bintu Khalid bin Sa’id ibnul ‘Ash bin Umayyah bin ‘Abdi Syams, namun dia lebih dikenal dengan kunyahnya, Ummu Khalid x. Ibunya bernama Humainah bintu Khalaf bin As’ad bin ‘Amir bin Bayadhah bin Subai’ bin Ju’tsumah bin Sa’d bin Malih bin ‘Amr bin Khuza’ah.
Khalid dan istrinya termasuk orang-orang yang menyambut datangnya Islam di awal kemunculannya. Tak ubahnya kaum muslimin yang lain, Khalid dan istrinya merasakan beratnya hidup sebagai seorang muslim di tengah masyarakat musyrikin di Makkah. Hingga akhirnya mereka harus menyelamatkan agama mereka ke negeri yang menjanjikan perlindungan, Habasyah. Di sanalah Humainah melahirkan putra-putri bagi Khalid, Sa’id bin Khalid dan Amah bintu Khalid.
Di negeri Habasyah, Amah atau Ummu Khalid tumbuh memasuki usia kanak-kanaknya. Sampai saatnya kaum muslimin di Habasyah harus menyusul Rasulullah n dan kaum muslimin yang lain ke Madinah.
Mereka bertolak menuju Madinah menumpang dua perahu. Sebelum mereka mengarungi lautan, Raja Najasyi sempat berpesan, “Sampaikanlah oleh kalian salamku kepada Rasulullah n!” Kaum muslimin pun menyampaikan salam Najasyi kepada Rasulullah n. Ummu Khalid kecil turut menyampaikan salam itu.
Suatu saat, Rasulullah n mendapatkan hadiah dari Najasyi. Di antaranya ada sehelai baju hitam kecil yang bercorak merah dan kuning. Beliau mengambilnya, lalu bertanya pada para sahabat, “Menurut kalian, untuk siapa kuberikan baju ini?” Para sahabat terdiam.
“Bawa kemari Ummu Khalid!” kata beliau kemudian. Ummu Khalid pun digendong ayahnya, datang ke hadapan Rasulullah n. Beliau pakaikan baju itu pada Ummu Khalid dengan tangan beliau sendiri. “Abli wa akhliqi!” kata beliau pada Ummu Khalid, dua atau tiga kali. Kemudian beliau mengamati corak baju yang dikenakan Ummu Khalid. ”Ini bagus, wahai Ummu Khalid! Ini bagus!” kata beliau sambil menunjuk corak baju itu.
Setelah berangkat dewasa, Ummu Khalid disunting oleh sahabat yang mulia, Az-Zubair ibnul ’Awwam z. Darinya lahir dua orang putra Zubair, ’Amr dan Khalid.
Ummu Khalid x sempat mendengar riwayat dari Rasulullah n, salah satunya tercantum dalam Shahih Al-Bukhari, ketika Ummu Khalid mendengar Rasulullah n memohon perlindungan kepada Allah l dari adzab kubur. Dia pun menyampaikan apa yang didengarnya kepada generasi setelahnya.
Ummu Khalid bintu Khalid, semoga Allah l meridhainya. Wallahu a’lamu bish-shawab.
Sumber bacaan:
• Al-Ishabah, karya Al-Hafizh Ibnu Hajar (8/28)
• Ath-Thabaqatul Kubra, karya Al-Imam Ibnu Sa’d (10/222-223)
• Siyar A’lamin Nubala`, karya Al-Imam Adz-Dzahabi (3/470-471)
• Tahdzibul Kamal, karya Al-Imam Al-Mizzi (35/129-130)