Kisah Nabi Adam

Perintah Allah subhanahu wa ta’ala kepada malaikat dan Iblis untuk sujud kepada Nabi Adam merupakan awal permusuhan.

Read More