Ummu Qois Bintu Mihshan

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran)

 

Dia salah seorang wanita yang awal mula berislam di negeri Makkah, kemudian berbaiat kepada Rasulullah n. Ketika kaum muslimin hijrah ke negeri Madinah, dia pun turut berhijrah bersama keluarganya untuk menyelamatkan agamanya. Ummu Qais bintu Mihshan bin Hurtsan bin Qais bin Murrah bin Bukair bin Ghanam bin Dudan bin Asad Al-Asadiyah x, bersaudara dengan seorang sahabat mulia yang turut serta dalam perang Badr serta mendapatkan janji masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ‘Ukkasyah bin Mihshan z.

Di masa bersama Rasulullah n, dia mendapatkan ilmu dari beliau. Ketika suatu hari dia membawa bayi laki-lakinya yang masih menyusu dan belum makan makanan ke hadapan Rasulullah n. Rasulullah n dudukkan anak itu di pangkuan beliau. Ternyata kemudian si bayi buang air kecil di baju beliau. Rasulullah n pun meminta dibawakan air, lalu beliau hanya memerciki pakaian beliau yang terkena kencing tanpa mencucinya.

Kisah yang kemudian termuat dalam kitab Ash-Shahihain ini pun memberikan faedah besar pada kaum muslimin hingga masa ini. Ummu Qais bintu Mihshan, semoga Allah l meridhainya. Wallahu ta’ala a’lamu bish-shawab.

 

 

Sumber Bacaan:

– Al-Ishabah, Al-Hafizh Ibnu Hajar (8/453-454)

– Ath-Thabaqatul Kubra, Al-Imam Ibnu Sa’d (10/230)

– Tahdzibul Kamal, Al-Imam Al-Mizzi (35/379-380)