Kejelekan-kejelekan Harta

Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri t berkata:
‘Isa bin Maryam q bersabda: “Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan, dan pada harta terdapat penyakit yang sangat banyak.”
Beliau ditanya: “Wahai ruh (ciptaan) Allah, apa penyakit-penyakitnya?”
Beliau menjawab: “Tidak ditunaikan haknya.”
Mereka menukas: “Jika haknya sudah ditunaikan?”
Beliau menjawab: “Tidak selamat dari membanggakannya dan menyombongkannya.”
Mereka menimpali:  “Jika selamat dari bangga dan sombong?”
Beliau menjawab:  “Memperindah dan mempermegahnya akan menyibukkan dari dzikrullah (mengingat Allah l).”
(Mawa’izh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, hal. 81)

Beliau t berkata:  “Kelebihan dunia adalah kekejian di sisi Allah l pada hari kiamat.”
Beliau ditanya:  “Apa yang dimaksud dengan kelebihan dunia?”
Beliau menjawab: “Yakni engkau memiliki kelebihan pakaian sedangkan saudaramu telanjang; dan engkau memiliki kelebihan sepatu sementara saudaramu tidak memiliki alas kaki.”
(Mawa’izh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, hal. 76)