Pintu-Pintu Kerusakan

Dzun Nun Al-Mishri rahimahullah (seorang ulama setelah masa tabi’ut tabi’in) berkata:
“Bukti seseorang cinta kepada Allah ‘azza wa jalla adalah cinta kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, juga cinta kepada akhlaknya, amalan-amalannya, perintah-perintahnya serta Sunnah-sunnahnya (ajaran beliau).”

Beliau juga berkata:
“Sesungguhnya kerusakan itu menyusupi hamba Allah ‘azza wa jalla

Pada enam perkara:
1.    Lemahnya niat akan amalan akhirat.
2.    Mereka menjadikan tubuh mereka sebagai jaminan (sarana) untuk (melampiaskan) syahwat mereka.
3.    Panjangnya angan-angan mengalahkan harapan.
4.    Lebih mendahulukan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah ‘azza wa jalla

5. Mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan Sunnah (ajaran) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 
6. Menjadikan ketergelinciran (kekeliruan) Ulama Salaf sebagai dalil baginya,
lalu menyembunyikan keutamaan mereka.”