Sabar

‘Umar bin Al-Khaththab z berkata:
“Kehidupan yang terbaik kami dapatkan dengan sabar. Jika sabar itu ada pada seseorang, pasti ia tergolong orang dermawan.”

‘Ali bin Abi Thalib z berkata:
“Posisi sabar bagi iman seperti posisi kepala bagi tubuh. Jika kepala terputus maka matilah badan. Ketahuilah, tidak beriman orang yang tidak sabar.”

‘Umar bin Abdul ‘Aziz t berkata:
“Allah I tidak memberikan suatu kenikmatan kepada salah seorang hamba-Nya kemudian Dia mencabutnya dari orang tersebut dan menggantinya dengan sabar. Maka penggantinya itu lebih baik daripada apa yang dicabut darinya.”

Al-Hasan Al-Bashri t berkata:
“Sabar adalah salah satu kekayaan dari kekayaan yang baik. Allah I tidak memberikan kecuali kepada hamba-Nya yang mulia di sisi-Nya.”