Urgensi Manhaj dan Akhlak yang Baik

Ibnu Mas’ud z berkata,  “Sesungguhnya kalian berada pada suatu zaman (yakni zaman beliau hidup–pen.) yang didapati banyak para ulamanya, sedikit ahli pidatonya, sedikit pula peminta-mintanya, dan berlimpahnya pemberian. Amal perbuatan pada zaman ini merupakan pembimbing bagi berbagai hawa nafsu.
Sepeninggal kalian, akan datang suatu masa yang sedikit didapati para ulamanya, banyak oratornya, begitu pula pengemisnya, dan sedikitnya pemberian. Hawa nafsu pada masa itu merupakan pemimpin bagi amal-amal (mereka).
Ketahuilah, benarnya manhaj dan baiknya akhlak seseorang pada akhir zaman itu lebih utama daripada beberapa amal perbuatan.”

(Rasysyul Barad Syarh al-Adabul Mufrad, hlm. 420)