Tahdzir terhadap Orang yang Berbuat Fasik Terang-Terangan

Tahdzir terhadap Orang yang Berbuat Fasik Terang-Terangan

Pertanyaan:

Apakah tahdzir (memperingatkan manusia) dari seseorang yang menampakkan perbuatan fasik terang-terangan dan terkenal dengan kefasikannya, termasuk ghibah yang seseorang akan ditanya tentangnya pada hari kiamat?

Jawab:

Apabila keadaan sebenarnya adalah sebagaimana yang disebutkan dan tujuan penyebutan keadaannya adalah untuk memperingatkan manusia dari kejelekannya sehingga orang yang tidak tahu tidak teperdaya olehnya, hal ini boleh.

Adapun apabila penyebutannya sekadar untuk perbincangan dan hiburan atau semacamnya, tidak boleh.

Wabillahit taufiq, washallalahu ‘ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa shahbihi wa sallam.

Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta`

Ketua  : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Wakil   : Abdurrazzaq Afifi

Anggota: Abdullah bin Ghudayyan

(Fatawa al-Lajnah 26/8, pertanyaan keenam dari fatwa no. 9895)