Iman, Amal, & Hawa Nafsu

Ja’far bin Barqan menyampaikan bahwa Wahb bin Munabbih rahimahullah mengatakan, “Iman adalah pemimpin dan amal adalah pengemudi. Adapun hawa nafsu diam membatu, tidak mau bergerak di antara keduanya. Jika pemimpin memberi perintah tetapi pengemudi tidak mau...

Menyikapi Celaan & Pujian

Munir maula al-Fudhail bin Abi Ayyasy menceritakan, Saya sedang duduk bersama dengan Wahb bin Munabbih rahimahullah (wafat 110 H). Seorang lelaki datang dan berkata, “Aku tadi melewati si Fulan, dia sedang menyebutkan aibmu.” Wahb pun marah dan berkata, “Apakah setan...

Nasihat Umar Bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu

Wadi’ah al-Anshari mengatakan bahwa dia mendengar Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu menasihati seseorang, لاَ تَكَلَّمْ فِيمَا لاَ يَعْنِيكَ، وَاعْرِفْ عَدُوَّكَ، وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إِلاَّ الْأَمِينَ، وَلاَ أَمِينَ إِلاَّ مَنْ يَخْشَى اللهَ، وَ تَمْشِي مَعَ...
Adab di Hadapan Guru

Adab di Hadapan Guru

An-Nawawi rahimahullah meriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu bahwa beliau berkata, “Di antara hak seorang alim yang harus engkau tunaikan ialah engkau memberi salam kepada manusia secara umum, lalu memberi salam hormat secara khusus...
Waspadai Kemaksiatan!

Waspadai Kemaksiatan!

Sa’id ibnul Musayyab rahimahullah berkata, “Tidaklah para hamba memuliakan jiwanya dengan sesuatu (yang lebih baik daripada) ketaatan kepada Allah ‘azza wa jalla. Tidak pula para hamba menghinakan jiwanya dengan sesuatu (yang lebih buruk daripada) kemaksiatan...